38334809
EN
Přihlášení

Obrana a strategie

doi:10.3849/1802-7199

Vítejte na našich stránkách...

Recenzovaný časopis Obrana a strategie (založen v roce 2001), je vydáván Univerzitou obrany, státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti, a ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a dalších renomovaných odborných pracovišť z České republiky i ze zahraničí. 

Vychází dvakrát ročně, vždy v červnu a v prosinci kalendářního roku v elektronické formě na portále www.obranaastrategie.cz. S měsíčním odstupem je vydávána v Brně tištěná verze časopisu (od roku 2012 v nákladu 330 kusů). Ta je distribuována v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, domácím i zahraničním univerzitám a vysokým školám, výzkumným organizacím, think-tankům, knihovnám a dalším odběratelům.

K publikování jsou přijímány původní příspěvky v anglickém (preferováno a zvýhodněno), českém a slovenském jazyce. Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně prochází recenzním řízením. V každém čísle je vytvořen prostor pro uveřejnění recenzí domácích i zahraničních publikací a informační servis.

Časopis je registrován Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line). Je evidován u sdružení Publishers International Linking Association (CrossRef/PILA), registrovaný digital object identifier – doi:10.3849/1802-7199. Obsah časopisu je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny České republiky. Od roku 2011 je časopis zařazen do světově uznávané databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH) a je rovněž poskytován do řady dalších mezinárodních databází:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Columbia International Affairs Online (CIAO)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO International Security & Counter-Terrorism Center
Elektronische ZeitschriftenbibliothekJneimp, obrázek se otevře v novém okně
GALE Military and Intelligence Database
Google Scholar
Index Copernicus International
ProQuest
Scientific Indexing Services
Ulrich's a dalších.

Texty publikované v tomto časopise podléhají licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

CC BY-ND 3.0, obrázek se otevře v novém okně

 
Obrana a strategie  © 2001-2017  Univerzita obrany  |  Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika  |  IČ: 60162694  |  doi:10.3849/1802-7199  |  kontakt
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line)
load