38961405
EN
Přihlášení

Obrana a strategie

doi:10.3849/1802-7199

Vítejte na našich stránkách...

Recenzovaný časopis Obrana a strategie (založen v roce 2001), je vydáván Univerzitou obrany, státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti, a ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a dalších renomovaných odborných pracovišť z České republiky i ze zahraničí. 

Vychází dvakrát ročně, vždy v červnu a v prosinci kalendářního roku v elektronické formě na portále www.obranaastrategie.cz. S měsíčním odstupem je vydávána v Brně tištěná verze časopisu (od roku 2012 v nákladu 330 kusů). Ta je distribuována v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, domácím i zahraničním univerzitám a vysokým školám, výzkumným organizacím, think-tankům, knihovnám a dalším odběratelům.

K publikování jsou přijímány původní příspěvky v anglickém (preferováno a zvýhodněno), českém a slovenském jazyce. Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně prochází recenzním řízením. V každém čísle je vytvořen prostor pro uveřejnění recenzí domácích i zahraničních publikací a informační servis.

Časopis Obrana a strategie od autorů nevybírá publikační ani jiné poplatky.

Časopis je registrován Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line). Je evidován u sdružení Publishers International Linking Association (CrossRef/PILA), registrovaný digital object identifier – doi:10.3849/1802-7199. Obsah časopisu je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny České republiky. Od roku 2011 je časopis zařazen do světově uznávané databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH) a je rovněž poskytován do řady dalších mezinárodních databází:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Columbia International Affairs Online (CIAO)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO International Security & Counter-Terrorism Center
Elektronische ZeitschriftenbibliothekJneimp, obrázek se otevře v novém okně
GALE Military and Intelligence Database
Google Scholar
Index Copernicus International
ProQuest
Scientific Indexing Services
Ulrich's a dalších.

Obrana a strategie je "open access" časopis, což znamená, že veškerý obsah je čtenáři nebo jeho instituci dostupný bezplatně. Čtenáři mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo odkazovat na plné verze článků nebo je využívat jiným zákonným způsobem bez nutnosti žádat o předchozí souhlas vydavatele nebo autora. Statut časopisu je plně založen na definování "open access" dle Budapest Open Access Initiative.

Texty publikované v tomto časopise podléhají licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

CC BY-ND 3.0, obrázek se otevře v novém okně

 
Obrana a strategie  © 2001-2017  Univerzita obrany  |  Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika  |  IČ: 60162694  |  doi:10.3849/1802-7199  |  kontakt
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line)
load