38961405
EN
Přihlášení

Obrana a strategie

doi:10.3849/1802-7199

Vyhledávání

Statistika serveru

Celkem přístupů: 38961405
Za týden: 112686
Za den: 16098
Online návštěvníků: 5

Hlavní partneři

Redakční okruh

Redakční rada si pro svoji činnost zřizuje pomocný a poradní orgán - redakční okruh časopisu Obrana a strategie. Redakční okruh je relativně personálně ustáleným sborem vybraných spolupracovníků z řad domácí i mezinárodní bezpečnostní komunity, významných osobností a zástupců partnerských domácích i zahraničních výzkumných institucí. Členové redakčního okruhu časopisu Obrana a strategie se na vyžádání předsedy redakční rady vyjadřují ke konkrétním otázkám souvisejícím s vydáváním časopisu. Dále se aktivně podílejí na jeho propagaci, získávání autorských příspěvků, oslovování recenzentů apod. 

 
Obrana a strategie  © 2001-2017  Univerzita obrany  |  Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika  |  IČ: 60162694  |  doi:10.3849/1802-7199  |  kontakt
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line)
load