38961405
EN
Přihlášení

Obrana a strategie

doi:10.3849/1802-7199

Vyhledávání

Statistika serveru

Celkem přístupů: 38961405
Za týden: 112686
Za den: 16098
Online návštěvníků: 2

Hlavní partneři

Redakční rada

Redakční rada časopisu Obrana a strategie je poradním orgánem vydavatele a zároveň výkonným jádrem přímo se podílejícím na tvorbě a koncepci časopisu. Role redakční rady je v procesu vydávání časopisu klíčová a nezastupitelná. Redakční rada zejména projednává vydavatelský plán, stanovuje standardy pro zpracování příspěvků a součástí časopisu, posuzuje příspěvky, doporučuje předsedovi redakční rady recenzenty pro anonymní recenzní řízení (double-blind peer review), projednává opatření zásadního významu pro svoji vydavatelskou činnost atd. Redakční rada je složena z předních odborníků z řad bezpečností komunity, a to jak z civilního, tak vojenského prostředí. Členové redakční rady jsou jmenování vydavatelem na dobu dvou let. Detailní informace o působnosti a odpovědnost redakční řady jsou obsaženy v jejím statutu.

 
Obrana a strategie  © 2001-2017  Univerzita obrany  |  Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika  |  IČ: 60162694  |  doi:10.3849/1802-7199  |  kontakt
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line)
load