38961405
EN
Přihlášení

Obrana a strategie

doi:10.3849/1802-7199

Zaměření a cíle časopisu

Recenzovaný časopis Obrana a strategie vychází od roku 2001 a zaměřuje se na bezpečnostní a strategická studia, vojenství, mezinárodní vztahy a další související témata. Je určen přispěvatelům a čtenářům profesně se zabývajícím oblastí bezpečnosti a obrany: bezpečnostním expertům, příslušníkům ozbrojených sil, akademickým pracovníkům, studentům relevantních oborů (bezpečnostní a strategická studia, mezinárodní vztahy, politologie aj.) a dalším zájemcům z řad české i mezinárodní bezpečnostní komunity.

Cílem časopisu je:

  • poskytnout prostor pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků domácí i zahraniční provenience z oblasti bezpečnostních a strategických studií,
  • vytvořit platformu pro větší vzájemnou informovanost a komunikaci mezi armádním prostředím a civilní bezpečnostní komunitou,
  • kultivovat odbornou debatu nad tématy spojenými s obranou a bezpečností.

Oblast bezpečnostních a strategických studií představuje mimořádně důležitou součást společenskovědního výzkumu. Otázky spojené s obranou a bezpečností jsou a budou stále více v centru pozornosti odborné i laické veřejnosti. Rostoucí poptávce po odborných informacích z této oblasti se snaží vycházet vstříc časopis Obrana a strategie.  

17.5.2012 15:17:47 | přečteno 10466x | Frank
 
Obrana a strategie  © 2001-2017  Univerzita obrany  |  Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika  |  IČ: 60162694  |  doi:10.3849/1802-7199  |  kontakt
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line)
load