doi:10.3849/1802-7199

FRUM, David, PERLE, Richard. An End to Evil: How to Win the War on Terror

Zdeněk NOVÁK

Kniha dvou vlivných neokonzervativců administrativy presidenta USA George Bushe naznačuje možnou agendu dalšího vývoje americké politiky v rámci války proti terorismu. Autoři předkládají detailní výčet oblastí, v nichž je Amerika v souvislosti s válkou proti terorismu zranitelná a předkládají souhrn opatření, jak reformou systému bezpečnosti a zahraničních vztahů vítězství zajistit. Řada myšlenek je velmi otevřených a kontroverzních, zejména pokud se týče návrhů na úpravu vztahů s Francií nebo se Saúdskou Arábií, které autoři nepovažují více za přátele USA, ale za její protivníky. Podobně autoři vyzývají k urychlenému přijetí aktivních opatření proti Íránu.

« Back

Discussion

So far, nobody has contributed to the discussion. Will you be the first?

Post reply

Author
Name:
E-mail*:
Remember data:

* Fill in only in case you want to receive contributions from the discussion

Your reply
Title:
Text:
Antispam*: write in the following code: anti-spam code
 

*Write the red-code to the field. This precaution protects the discussion from spam-robots.