doi:10.3849/1802-7199

HARVEY, Robert. Global Disorder: How To Avoid A Fourth World War

Zdeněk NOVÁK

Kniha novináře listu Daily Telegraph a bývalého poslance zahraničního výboru britského parlamentu je jedním z řady příspěvků do diskuse o současných a budoucích bezpečnostních otázkách. Navazuje na předchozí počin autora "Návrat silného" (The Return of the Strong), vydaného v roce 1995, a svým komplexním pojetím, které vychází z hodnověrné analýzy všech aktuálních i potenciálních konfliktů a zdrojů světové i regionální nestability po 11. září 2001, stejně jako ze situace, kdy USA představují jediného světového hegemona, nastiňuje návrhy řešení uspořádání světa v oblasti politických, bezpečnostních a ekonomických struktur, a to s ohledem na zachování světové bezpečnosti a stability dalšího vývoje lidstva.

« Back

Discussion

So far, nobody has contributed to the discussion. Will you be the first?

Post reply

Author
Name:
E-mail*:
Remember data:

* Fill in only in case you want to receive contributions from the discussion

Your reply
Title:
Text:
Antispam*: write in the following code: anti-spam code
 

*Write the red-code to the field. This precaution protects the discussion from spam-robots.