38961405
EN
Přihlášení

Obrana a strategie

doi:10.3849/1802-7199

Aktuality

22. 12. 2016

Vyšlo nové číslo časopisu!

Vyšlo nové číslo 2/2016 časopisu Obrana a strategie.
 
20. 12. 2016

Pour Féliciter 2017

pf2017

 
24. 10. 2016

Zasedání redakční rady ze dne 21. října 2016

V pátek 21. října 2016 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo již druhé letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. Kromě obvyklého hodnocení příspěvků zaslaných do redakce se dostalo také na diskuzi o připravovaném redakčním systému.

 
3. 10. 2016

Uzávěrka čísla 2/2016 se blíží

Přijímání příspěvků do čísla 2/2016 časopisu Obrana a strategie končí dnem 15. října 2016. Příspěvky zpracované dle Pokynů pro autory zasílejte na kontaktní e-mail oas@unob.cz nejpozději do uvedeného termínu.
 
27. 6. 2016

Vyšlo nové číslo časopisu!

Vyšlo nové číslo 1/2016 časopisu Obrana a strategie.
 
22. 6. 2016

Výběrové řízení a volné místo na FSS MU

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na místo: odborný asistent/odborná asistentka Katedry politologie FSS MU se zaměřením na oblast bezpečnosti. Bližší informace jsou k dispozici zde.
 
22. 6. 2016

Výběrové řízení na pozici ředitele CBVSS UO

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektor - velitel Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa: Ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Bližší informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na Úřední desce Univerzity obrany.
 
11. 4. 2016

Zasedání redakční rady ze dne 8. dubna 2016

V pátek 8. dubna 2016 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo první letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. Kromě standardního hodnocení došlých příspěvků byla jmenována nová redakční rada a diskutovalo se o možném zařazení časopisu do databází Scopus a Web of Science.

 
31. 3. 2016

Uzávěrka čísla 1/2016 se blíží

Přijímání příspěvků do čísla 1/2016 časopisu Obrana a strategie končí dnem 31. března 2016. Příspěvky zpracované dle Pokynů pro autory zasílejte na kontaktní e-mail oas@unob.cz nejpozději do uvedeného termínu.
 
22. 12. 2015

Pour Féliciter 2016

 
1 2 3 4 5 6 [...] 10 starší
 
Obrana a strategie  © 2001-2017  Univerzita obrany  |  Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika  |  IČ: 60162694  |  doi:10.3849/1802-7199  |  kontakt
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 16787 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line)
load