doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruČlánek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou druhé letošní číslo časopisu Obrana a strategie, které uzavírá jubilejní desátý rok existence tohoto periodika. Dovolte mi proto krátkou rekapitulaci dosavadního vývoje časopisu, který si v končící dekádě vybudoval pevnou pozici mezi odbornými tituly zabývajícími se oblastí obrany a bezpečnosti.

Když v roce 2001 vyšlo první číslo Obrany a strategie, málokdo byl schopen odhadnout životnost tohoto projektu a jeho schopnost naplnit své hlavní ambice, tj. vytvářet prostor pro prezentaci a předávání odborných poznatků domácí i zahraniční provenience z oblasti bezpečnostních a strategických studií, vytvořit kanál pro větší vzájemnou informovanost a komunikaci mezi armádním prostředím a civilní bezpečnostní komunitou, a konečně přispět ke kultivaci odborné debaty nad tématy spojenými s obranou a bezpečností. Po deseti letech existence si troufám tvrdit, že díky podpoře vedení Univerzity obrany, práci redakčních orgánů, přispěvatelů a především přízni vás, čtenářů, se uvedené cíle časopisu daří beze zbytku plnit.

Postupně se podařilo zařadit časopis do významných databází a citačních indexů (EBSCO, PROQUEST, DOAJ apod.), má zastoupení v informačních fondech několika desítek domácích i zahraničních knihoven, univerzit a think-tanků. Došlo k navázání partnerských vztahů s řadou domácích i zahraničních institucí a odborných periodik. Výrazným způsobem došlo k pozvednutí odborné úrovně a plurality redakčních orgánů a jejich internacionalizaci. Zásadním krokem pro popularizaci časopisu bylo spuštění jeho internetového portálu v polovině roku 2007, který se záhy stal velmi vyhledávaným zdrojem informací. Počátkem listopadu letošního roku zaznamenal již 500 000 přístupů a jeho návštěvnost neustále roste. Významným impulsem pro rozvoj časopisu bylo rovněž rozhodnutí Rady pro vývoj, výzkum a inovace o jeho zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice v roce 2008. To vše je nejen dokladem dynamiky rozvoje časopisu, ale rovněž předpokladem pro další růst jeho odborné úrovně a prestiže.

A co je obsahem čísla, které máte před sebou? Luděk Moravec se ve svém příspěvku zabývá aktuálním tématem hodnocení protipovstaleckých aktivit NATO v Afghánistánu. Zoltán Jobbágy se věnuje problematice efektivnosti vojenských činností na operační úrovni a Radoval Eugel analyzuje důvody změn v architektuře americké protiraketové obrany v Evropě. Na Blízký východ nás zavedou články Josefa Krause a Evy Taterové, věnované problematice íránské podpory terorismu a vývoje antiamerikanismu v tomto regionu. Dóra Szijj se zaměřila na citlivý problém zneužívání dětských vojáků a sekci článků uzavírá text Miroslava Mareše týkající se hrozby iredentismu a jejího významu pro Českou republiku. Debatu jistě vyvolá příspěvek Viléma Kolína pojednávající o možnostech hospodárného a udržitelného rozvoje vojenských schopností AČR. Číslo uzavírají knižní recenze a mezinárodní studie k problematice spolupráce zemí V4 v oblasti obrany a bezpečnosti.

Závěrem mi dovolte poděkovat vám, našim čtenářům, za dosavadní přízeň, všem partnerům a tvůrcům časopisu za spolupráci, a popřát všechno nejlepší do nadcházejícího roku 2011.

podpis
Libor Frank
Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech/Slovak:

Úvodní slovo

Author(s):

Libor Frank

Type:

Editorial

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.10.2010.02.003-003

Issue:

Volume 10, Number 2 (December 2010)

Pages:

3-3

Received: 13 December 2010

Accepted: 13 December 2010

Published online: 15 December 2010Vytvořeno 15.12.2010 4:33:50 | přečteno 10683x | Hlavacek