doi:10.3849/1802-7199

Recenze

FRUM, David, PERLE, Richard. An End to Evil: How to Win the War on Terror

Zdeněk NOVÁK

Kniha dvou vlivných neokonzervativců administrativy presidenta USA George Bushe naznačuje možnou agendu dalšího vývoje americké politiky v rámci války proti terorismu. Autoři předkládají detailní výčet oblastí, v nichž je Amerika v souvislosti s válkou proti terorismu zranitelná a předkládají souhrn opatření, jak reformou systému bezpečnosti a zahraničních vztahů vítězství zajistit. Řada myšlenek je velmi otevřených a kontroverzních, zejména pokud se týče návrhů na úpravu vztahů s Francií nebo se Saúdskou Arábií, které autoři nepovažují více za přátele USA, ale za její protivníky. Podobně autoři vyzývají k urychlenému přijetí aktivních opatření proti Íránu.

22.7.2007 22:36:24 | přečteno 8699x | příspěvků: 0 | Hlavacek | Celý článek
 

HARVEY, Robert. Global Disorder: How To Avoid A Fourth World War

Zdeněk NOVÁK

Kniha novináře listu Daily Telegraph a bývalého poslance zahraničního výboru britského parlamentu je jedním z řady příspěvků do diskuse o současných a budoucích bezpečnostních otázkách. Navazuje na předchozí počin autora "Návrat silného" (The Return of the Strong), vydaného v roce 1995, a svým komplexním pojetím, které vychází z hodnověrné analýzy všech aktuálních i potenciálních konfliktů a zdrojů světové i regionální nestability po 11. září 2001, stejně jako ze situace, kdy USA představují jediného světového hegemona, nastiňuje návrhy řešení uspořádání světa v oblasti politických, bezpečnostních a ekonomických struktur, a to s ohledem na zachování světové bezpečnosti a stability dalšího vývoje lidstva.

22.7.2007 23:29:27 | přečteno 7989x | příspěvků: 0 | Hlavacek | Celý článek
 

MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR

Miroslav NĚMEC

V loňském roce se mi dostala do rukou objemná kniha Miroslava MAREŠE „Terorismus v ČR“, která v jedenácti dosti obsáhlých kapitolách pojednává v doposud nevídané šíři o problematice terorismu, který je dnes jednou z největších bezpečnostních hrozeb současnosti. Kniha byla v roce 2005 vydána Centrem strategických studií v Brně jako hlavní výstup z grantového projektu GA ČR číslo 407/03/D 105 „Politické násilí a terorismus v České republice“.

22.7.2007 23:33:35 | přečteno 14086x | příspěvků: 0 | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 20.7.2007 14:48:39 | přečteno 16927x | Hlavacek