doi:10.3849/1802-7199

MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR

Miroslav NĚMEC

V loňském roce se mi dostala do rukou objemná kniha Miroslava MAREŠE „Terorismus v ČR“, která v jedenácti dosti obsáhlých kapitolách pojednává v doposud nevídané šíři o problematice terorismu, který je dnes jednou z největších bezpečnostních hrozeb současnosti. Kniha byla v roce 2005 vydána Centrem strategických studií v Brně jako hlavní výstup z grantového projektu GA ČR číslo 407/03/D 105 „Politické násilí a terorismus v České republice“.

Více o autorovi

***

MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR. Brno: Centrum strategických studií, 2005, 476 s., ISBN 80-903333-8-9.

Autorem knihy je Doc. JUDr. PhDr. Miroslav MAREŠ, Ph.D., který působí na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde garantuje studijní obor bezpečnostní a strategická studia. Přestože je autor vzhledem na svoji vysokou akademickou a vědeckou kvalifikaci velmi mladý (nar. 1974), zpracoval a publikoval již řadu poměrně kvalitních prací a odborných textů k problematice extremismu, terorismu a z oblasti teorie politických stran, kde se zejména zaměřuje na politické systémy EU a České republiky.

Miroslav MAREŠ je rovněž autorem a spoluautorem již dříve vydaných knih „Komunismus v České republice“ (1999), „Pravicový extremismus a radikalismus v ČR“ (2003), „Fotbaloví chuligáni“ (2004) a „Etnické menšiny a česká politika“ (2004). Miroslav MAREŠ působí také jako soudní znalec v oboru kriminalistika a výkonný redaktor časopisu Rexter.

Vlastní práce TERORISMUS V ČR je rozčleněna do jedenácti vyvážených kapitol, z nichž první kapitola nazvaná „Úvod do výzkumu terorismu v ČR po roce 1989“ podává stručně základní nástin problematiky terorismu, jeho cíle, pojetí a strukturu knihy a návaznost na dosavadní výzkum. Ve druhé kapitole, nazvané „Teoretické pojetí terorismu“ je autorem podána jednak základní charakteristika výzkumu terorismu, teoretické vymezení pojmu terorismus, jeho typologie a dále strategie, taktika a zbraně terorismu, jakož i příčiny terorismu, podmínky jeho působení a důsledky. Třetí kapitola „Ultralevicový terorismus v ČR“ je věnována jednak obecnému vymezení ultralevicového terorismu, rozebírá anarchistický terorismus, komunistický terorismus a provádí zhodnocení problematiky ultralevicového terorismu v České republice. Čtvrtá kapitola nazvaná autorem „Ultrapravicový terorismus v ČR“ se zabývá obecnou charakteristikou ultrapravicového terorismu a detailně rozebírá nacionalistický terorismus, neonacionalistický terorismus a hodnotí ultrapravicový terorismus v České republice. Pátou kapitolu, kterou autor nazval „Etnický a teritoriální terorismus v ČR“, autor věnuje problematice etnického a teritoriálního terorismu, rozebírá tzv. „Slovenský terorismus“, „Moravský terorismus“ a „Romský terorismus“, zabývá se etnickým a teritoriálním terorismem s primárními zájmy v zahraničí a provádí zhodnocení problematiky etnického a teritoriálního terorismu v České republice. V šesté kapitole, nazvané „Náboženský terorismus v ČR“, autor podává obecnou charakteristiku náboženského terorismu a rozebírá „Islámský terorismus“, „Terorismus dalších velkých světových náboženství“, „Satanistický terorismus“, nastiňuje terorismus nových náboženských směrů, kultů a sekt a hodnotí problematiku náboženského terorismu v České republice. Sedmá kapitola nesoucí název „Ekologický terorismus v ČR“ pojednává o ekologickém terorismu obecně, rozebírá „Eko-anarchistický terorismus“ a terorismus dalších, tzv. „environmentalistických“ směrů a celkově hodnotí problematiku ekoterorismu v České republice. V osmé kapitole s názvem „Kriminální terorismus v ČR“ autor podává obecnou charakteristiku kriminálního terorismu, detailizuje kriminální terorismus individuí a malých skupin, pojmenovává kriminální terorismus skupin českého organizovaného zločinu a kriminální terorismus skupin organizovaného zločinu zahraničního původu a celkově hodnotí uvedenou problematiku v České republice. Devátá kapitola knihy nazvaná „Psychopatický terorismus“ je věnována právě této značně latentní problematice, jejíž dopady však v České republice nejsou doposud nikterak vážné. Desátá kapitola, kterou autor nazval „Single-issue a další varianty terorismu v ČR“ pojednává o některých dalších směrech a variantách terorismu v České republice. V kapitole jedenácté, nesoucí název „Protiteroristická politika v ČR“ autor jednak obecně charakterizuje českou protiteroristickou politiku, podává její stručný vývoj, uvádí instituce a aktéry protiteroristické politiky v České republice, dosažené výsledky a též vybrané diskuse o protiteroristické politice, jakož i závěrečné zhodnocení protiteroristické politiky České republiky.

Z knihy je zřejmé, že autor při jejím zpracování úzce spolupracoval nejen s vysokoškolskými pedagogy a politology na teoretické bázi, ale též s výkonnými policisty, vojáky a s dalšími odborníky řešícími praktické úkoly. Osobně se domnívám, že tuto knihu by měl mít ve své knihovně nejen ten, kdo má za úkol problematiku terorismu a úlohy s tím spojené řešit v rámci svého zaměstnání, ale rovněž každý, kdo se chce o této problematice u nás dozvědět více, než je umožněno běžnému konzumentovi zpravodajských relací. Vroucně doporučuji tuto knihu zejména všem našim policistům, záchranářům a vojákům, ale rovněž všem politikům od úrovně samospráv obcí až po vrcholné státní orgány a zastupitelské sbory.

***

Vytvořeno 22.7.2007 23:33:35 | přečteno 14149x | Hlavacek

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.