doi:10.3849/1802-7199

ŘEHÁK, David - ; FOLTIN, Pavel - ; STOJAR, Richard. Vybrané aspekty soudobého terorismu.

Miroslav MAREŠ

Více o autorovi

Autoři:

ŘEHÁK, David - FOLTIN, Pavel - STOJAR, Richard

terorismus_full, obrázek se otevře v novém okně

Název:

Vybrané aspekty soudobého terorismu

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb

Rok:

2008

Počet stran:

143

ISBN:

978-80-7278-443-1

Terorismus je závažnou bezpečnostní hrozbou současnosti a jeho výzkum prochází konjunkturálním obdobím, k čemuž přispěly především události z 11. září 2001 a následné dění, označované často jako „válka proti terorismu“. O terorismu existuje celá řada specializovaných publikací, zaměřených na jeho jednotlivé aspekty. Jiná díla usilují o souhrnné a přehledné uchopení a představení tohoto fenoménu v celé jeho šíři.

Do druhé kategorie spadá i nová kniha od kolektivu autorů z Univerzity obrany v Brně, kterou vydalo Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb. Publikace představuje úvodní vhled do složité problematiky a je třeba ji vnímat především jako informační pomůcku pro osoby, které se o terorismus zajímají v rámci svého šířeji zaměřeného působení v bezpečnostním sektoru. Nepřináší zásadní nové teoretické či faktografické poznatky, v českém vojenském prostředí je však přínosným počinem pro primární odborné seznámení s problematikou terorismu.

Je rozčleněna do tří logicky strukturovaných základních oddílů. První nese název „Fundamenty terorismu“ a autoři se v něm zabývají vymezením terorismu (což je klíčovým a dodnes nedořešeným problémem) a historickým vývojem terorismu, přičemž zvolili rozdělení do pěti etap (historická etapa do konce 17. století, nacionalistická etapa, od počátku 18. století až do roku 1913, etapa válek 1914 - 1945, etapa studené války 1946 - 1989 a etapa studeného míru 1990 až po současnost).

Toto rozdělení je zajímavé, protože terorismus je charakterizován na základě širších společensko-politických trendů, nikoliv na základě vývoje terorismu samotného. Na druhou stranu je však otázkou, zda vyhlášení „války s terorismem“ po 11. září 2001 neznamená novou etapu i z širšího hlediska, ne jen dílčí přelom v etapě „studeného míru“.

Druhý oddíl je věnován procesu realizace terorismu. Jednotlivé kapitoly se věnují teroristickým skupinám (podnětná jsou zde prezentovaná schémata vytvořená autory), typologii terorismu (autoři preferují kritérium teroristické motivace), způsobům realizace terorismu, prostředkům (formám) realizace terorismu a dopadům terorismu (zajímavě rozdělují dopady na státní struktury, ekonomiku, lidskou psychiku, infrastrukturu a životní prostředí).

Závěrečný třetí oddíl se zabývá bojem proti terorismu. Začíná analýzou boje státních složek proti terorismu (myšleno na úrovni národního státu), pokračuje mezinárodní spoluprací v boji proti terorismu (zde však opomíjí některé mimoevropské regionální organizace, pro něž je boj proti terorismu důležitou prioritou) a končí představením některých nástrojů boje proti terorismu. Tato kapitola je velmi stručná, stejně jako závěr publikace.

Na publikaci lze ocenit zmíněnou snahu o logickou strukturovanost, s čímž souvisí i úsilí autorů prezentovat vlastní přehledná schémata vázaná na fenomén terorismu. Autorům se podařilo shrnout důležité problémy a jejich publikace umožní základní orientaci v problematice. Užitečné jsou i grafy, tabulky, přílohy a seznam literatury, který však neobsahuje některé důležité zahraniční tituly z poslední doby (např. Understanding Terrorism od Guse Martina nebo Inside Terrorism od Bruce Hoffmana).

Vzhledem k tomu, že publikace byla napsána kolektivem autorů z Univerzity obrany a vydána v AVISu, je s podivem, že je v ní věnována poměrně malá pozornost vojenským aspektům terorismu a boje proti němu. Podrobnější rozbor by si ve vojenském prostředí zasloužil i složitý fenomén „války s terorismem“.

Celkově je však možné novou publikaci uvítat jako užitečnou pomůcku pro pedagogickou činnost a jako důkaz přínosné vědecké prezentace aktuálního problému pro širší odbornou veřejnost v České republice. Lze doufat, že přispěje k dalším diskusím o pojetí výzkumu terorismu v českém prostředí, na jehož dalším směřování se mohou všichni tři autoři nové knihy významně podílet.


Title in English:

-

Title in Czech/Slovak:

ŘEHÁK, David - FOLTIN, Pavel - STOJAR, Richard. Vybrané aspekty soudobého terorismu.

Author(s):

Miroslav Mareš

Type:

Book Review

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.08.2008.01.133-134

Issue:

Volume 8, Number 1 (June 2008)

Pages:

133-134

Received: 7 May 2008

Accepted: 9 May 2008

Published online: 15 June 2008


Vytvořeno 21.6.2008 8:50:53 | přečteno 14731x | Hlavacek

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.