doi:10.3849/1802-7199

KILCULLEN, David. The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One.

Richard STOJAR

Více o autorovi

Autor:

KILCULLEN, David

kilcullen_big, obrázek se otevře v novém okně

Název:

The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One.

Místo vydání:

New York

Vydavatel:

Oxford University Press

Rok:

2009

Počet stran:

346

ISBN:

978-0-19-536834-5

Nakladatelství Oxford University Press vydalo v loňském roce knihu The Accidental Guerrilla renomovaného experta v otázkách protipovstaleckého a guerillového boje, Davida Kilcullena. Autor je zkušeným teoretikem i praktikem, o jehož renomé svědčí i skutečnost, že byl po roce 2001 jmenován zvláštním poradcem Condoleezzi Rice či generála Petraeuse a že právě s jeho jménem je spojována aplikace úspěšné protipovstalecké strategie v Iráku v roce 2007.

V knize The Accidental Guerrilla se autor věnuje problematice soudobých protipovstaleckých strategií a na konkrétních regionálních příkladech popisuje nové formy moderních ozbrojených konfliktů, které představují směs řady protichůdných trendů a událostí: střety tradičních kultur s kulturami postmoderními, lokální kmenová společenství konfrontovaná s globální integrací, regionální guerillové a povstalecké skupiny bojující za své úzce vymezené a limitované cíle a jejich vazby na teroristické sítě s velkými ambicemi, působící v globálním měřítku. Z tohoto výčtu je zřejmé, že kniha je, jak ostatně uvádí i autor, jakýmsi neurčitým křížencem: jde částečně o terénní výzkum, částečně o osobní vzpomínky, kniha je snad příliš akademická, než aby se stala populární, a příliš populární, než aby byla čistě akademickou.

Text je rozdělen do pěti hlavních částí vymezujících obsah geograficky i tematicky. První část The Accidental Guerrilla popisuje změny mezinárodního bezpečnostního prostředí, ke kterým došlo po roce 2001, a predikuje jeho charakter v 21. století. Autor zde uvádí několik modelových situací konfliktů, s nimiž je současná euroatlantická koalice ve světě konfrontována i kterým může potenciálně čelit v budoucnu. Teoreticky jsou zde shrnuty hlavní metody, cíle a strategické postupy guerillových skupin i model tzv. asymetrického způsobu vedení boje, který je v současnosti v centru pozornosti vojenských expertů. Na tuto úvodní část volně navazuje kapitola „The Crazies Will Kill Them“ věnovaná afghánskému konfliktu, resp. období let 2006 - 2008, během kterého došlo k dynamizaci ozbrojených aktivit protivládní a protikoaliční rezistence zejména v pohraničních paštúnských kmenových oblastech. Důraz je v této části kladen na pochopení místních reálných a relevantních hrozeb, které nemusí mít nutně mediálně přitažlivou podobu, i na různé aspekty zdejších forem správy a vlády, včetně jiného pohledu na její legitimitu. Je zde také nastíněna autorova představa efektivní strategie pro Afghánistán, jejíž implementace by dle něj mohla do regionu přinést žádoucí stabilitu. Třetí kapitola „The Twenty-First Day“: Iraq during the Surge, 2007 je opět podložena reálným výzkumem terénu a osobními zkušenostmi a popisuje snahu koaličních sil stabilizovat situaci v Iráku po vypuknutí tzv. sektářského násilí, resp. konfrontace iráckých šíitů a sunnitů, která kulminovala v roce 2007. Další kapitola „Terrain, Tribes, and Terrorists“: Conflict from Indonesia to Europe představuje stručnou komparativní úvahu o působení guerilly v konfliktech ve Východním Timoru, Pákistánu a Thajsku, historických kořenech těchto konfliktů a bojových aktivitách, které zde v nedávné minulosti proběhly. Autor se zde krátce věnuje i možnému vzniku konfliktního potenciálu uvnitř islámské komunity obývající západní Evropu. Knihu uzavírá kapitola „Turning an Elephant into a Mouse“: Beyond the War on Terrorism, v níž autor shrnuje své představy o nutnosti zásadního přehodnocení dosavadních přístupů ve vedení války v Afghánistánu a adaptaci na nové podmínky. Zmiňuje se i o velké míře nepochopení, která panuje ohledně současných konfliktů, do nichž je Západ zapojen: ti, kteří bojují vůči euroatlantickým koaličním silám, nejsou motivováni iracionální nenávistí k západní civilizaci, ale bojují, protože tyto síly obsadily jejich zemi a jsou efektivně manipulováni nepatrnou skupinou skutečných teroristů, kteří v místních podmínkách získali velký politický vliv díky reakci Západu na útoky z 11. září 2001. Západní mocnosti, resp. Spojené státy americké, dle Kilcullena svým důrazem na terorismus jako primární hrozbu národní bezpečnosti a al-Káidu zvláště poskytly posledně jmenované organizaci vliv a prestiž, který jí v současnosti v regionech jako Afghánistán či Irák umožňuje ovlivňovat místní povstalecká hnutí. Západní mocnosti zde vedou vyčerpávající intervenci, která ve svých důsledcích odpovídá zamýšlené strategii al-Káidy. Takovouto diagnózu by patrně mnohý čtenář čekal spíše od antiamerikanisty či mírového aktivisty než od bývalého australského důstojníka s bojovými zkušenostmi z jihovýchodní Asie a Středního východu a respektovaného poradce vysokých politických i vojenských představitelů Spojených států. Kilcullen se závěrem pokouší definovat hlavní metody a nástroje úspěšné protipovstalecké strategie a politického řešení konfliktů, přičemž řada jeho názorů může vzbudit polemické reakce ze strany stoupenců dosavadní protiteroristické strategie.

Kilcullenovu knihu lze rozhodně doporučit všem zájemcům o problematiku guerillového i protiguerillového boje i všem, kteří se zabývají regiony, v nichž aktuálně probíhá ozbrojená konfrontace euroatlantických sil a místní rezistence. Kniha přináší řadu unikátních osobních postřehů skutečného odborníka v dané problematice. Vlivný americký politolog Fareed Zakaria, jeden z předních komentátorů dění na soudobé politické scéně, dokonce doporučuje, aby se tato kniha stala povinnou četbou každého amerického vojáka a každého, kdo je zapojen do tzv. války s terorem. Bylo by patrně i v prostředí České republiky žádoucí, aby se s touto publikací seznámili vojenští i političtí činitelé, byť jejich přínos k řešení konfliktů afghánského typu bude vždy velmi limitovaný. Mohou zde však získat řadu užitečných informací a intelektuálních podnětů k racionálnímu pochopení současných ozbrojených konfliktů a regionálních krizí a odpovídajícím způsobem následně realizovat český příspěvek k jejich řešení.


Title in English:

KILCULLEN, David. The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One.

Title in Czech/Slovak:

-

Author(s):

Richard Stojar

Type:

Book Review

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.10.2010.01.109-110

Issue:

Volume 10, Number 1 (June 2010)

Pages:

109-110

Received: 9 April 2010

Accepted: 9 April 2010

Published online: 15 June 2010Vytvořeno 15.6.2010 7:24:48 | přečteno 6935x | Hlavacek

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.