doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruČlánek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou první letošní číslo časopisu Obrana a strategie. Rok 2010 přináší řadu důležitých a z hlediska mezinárodní bezpečnosti významných událostí. V dubnu podepsali ruský prezident Dmitrij Medveděv a jeho americký protějšek Barrack Obama na svém pražském summitu průlomovou dohodu o snížení jaderných arzenálů obou supervelmocí. V průběhu léta se předpokládá stažení podstatné části amerických ozbrojených sil z Iráku a postupné předávání odpovědnosti za bezpečnostní situaci irácké vládě. Na podzim by rovněž mělo dojít ke schválení nové Strategické koncepce NATO, která bude odrážet i koncepční změny ve způsobu použití ozbrojených sil Aliance. Těchto mimořádně významných a aktuálních událostí se rovněž dotýkají i příspěvky tohoto čísla.

A co konkrétně obsahuje? Jaromír Zůna se ve svém článku věnuje kritické politické a vojenské analýze koncepcí EBO a EBAO a jejich postupnému nahrazování v rámci NATO novou koncepcí založené na komplexním přístupu k řešení krizí. V tomto směru autor formuluje i řadu doporučení pro Armádu České republiky. Dosavadní vývoj Evropské obranné agentury a naplňování jejího Strategického rámce rekapituluje Vilém Kolín. Hodnotí dosažené výsledky, úspěchy i neúspěchy agentury a rovněž nastiňuje nejdůležitější výzvy, s nimiž se bude muset EDA v nejbližších letech vyrovnat. Petr Zeman se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku zpravodajského cyklu a jeho ohodnocení jako možného nosného konceptu využitelného v činnosti civilních i vojenských zpravodajských služeb. Ke stále aktuální problematice postkonfliktní stabilizace Iráku se vrací dvojice autorů, Eva Duřpektová a Zdeněk Kříž, kteří se ve svém kritickém příspěvku zaměřili na zásady spravedlivého vedení války - jus in bello - v operaci Irácká svoboda. Sérii recenzovaných článků uzavírá příspěvek Jany Honkové a Petra Suchého, který reaguje na aktuální mezinárodní situaci, a který se zabývá rolí jaderného odstrašování a konceptu vzájemně zaručeného zničení v současných vztazích mezi USA a Ruskou federací.

V části Volná tribuna je možné se seznámit s příspěvkem Josefa Smolíka, který se ve svém textu pokusil iniciovat kritickou diskusi nad možnými úskalími při posuzování extremistické symboliky v prostředí Armády České republiky a rovněž shrnuje poznatky a legislativní opatření týkající se boje proti projevům politického extremismu v ozbrojených silách. Číslo již tradičně uzavírají recenze na aktuální odborné knižní publikace.

Vážení čtenáři, doufám, že vás nabídka tohoto čísla zaujala a jménem redakce vám děkuji za vaši čtenářskou přízeň.

podpis
Libor Frank
Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech/Slovak:

Úvodní slovo

Author(s):

Libor Frank

Type:

Editorial

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.10.2010.01.003-003

Issue:

Volume 10, Number 1 (June 2010)

Pages:

3-3

Received: 8 June 2010

Accepted: 8 June 2010

Published online: 15 June 2010Vytvořeno 15.6.2010 7:23:38 | přečteno 9207x | Hlavacek