doi:10.3849/1802-7199

Informace o projektu obranného výzkumu OPERKON

Ivo PIKNER

Informace o projektu obranného výzkumu "Operační koncepce ozbrojených sil České republiky ve společných operacích“ (POV OPERKON)

ikona souboruČlánek ve formátu PDF, Více o autorovi

Strategické vize, operační koncepce použití sil a koncepce výstavby ozbrojených sil pro vedení budoucích operací jsou rozhodující dokumenty ovlivňující výstavbu a budoucí použití ozbrojených sil ČR. Tvorba a rozvoj operačních koncepcí je spolu s vytvářením strategických studií a analýz trendů vývoje ve světě, jeden z rozhodujících nástrojů rozvoje jednotlivých disciplín obranného a operačního plánování vyžadujících širší přístup, a to při využitím metod a zásad CD&E [1].

Operační koncepce [2], tedy koncepce budoucího použití ozbrojených sil, by měly být základem všech úvah a zároveň východiskem pro tvorbu vizí a dalších koncepčních materiálů pro výstavbu, rozvoj a následné operační použití ozbrojených sil v dlouhodobém horizontu.

V měsíci červnu 2010 byl sekcí vyzbrojování MO v rámci programu 907 980 - Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky, přijat projekt obranného výzkumu pod názvem Operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných operacích (OPERKON) s dobou řešení projektu od termínu přijetí do prosince 2012. Řešitelský kolektiv je složen z pracovníků Katedry celoživotního vzdělávání, Fakulty ekonomiky a managementu, Univerzity obrany a jako hlavní řešitel byl určen pplk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D. (tel. +420/973442725, mob. +420/606629933)

Projekt řeší návrh operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných operacích, k naplnění národních zájmů a spojeneckých závazků v souladu s přijatými strategickými dokumenty. Předmětem řešení projektu je vytvoření Návrhu operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných operacích a Metodiky tvorby, rozvoje a zásad aktualizace operačních koncepcí.

Výsledky řešení budou využity v rámci rezortu MO ČR, jednotlivými sekcemi rezortu obrany jako např. SOPS, SV MO, SPS GŠ, SRDS-OS, SOC a dalšími koncepčními prvky především v rámci podpory procesu tvorby operačních koncepcí druhů vojsk a služeb pro vedení operací OS ČR a tím zabezpečení potřeb jejich další výstavby. Analytická část a informační databáze vytvořená v rámci projektu bude sloužit pro podporu rozhodovacích procesů strategické úrovně řízení. Výstupy projektu budou uplatněny v podmínkách Univerzity obrany a dalších vzdělávacích a výcvikových institucí pro rozvoj kvality výchovně vzdělávacího procesu a výcviku vojsk.

V roce 2010, tedy v první etapě řešení projektu bylo úsilí orientováno na shromáždění podkladů a zpracování dílčích studií v oblasti přístupů k tvorbě operačních koncepcí ozbrojených sil USA, Velké Británie, Francie, Slovenska, ale i na vnitřní analýzu stavu v oblasti tvorby koncepcí v rezortu obrany ČR. Projekt byl prezentován odborné veřejnosti v rámci ČR i v zahraničí, zejména na konferencích a seminářích. Řešitelský kolektiv vypracoval celkem 24 dílčích studií a podkladů pro další etapu řešení projektu. Nad rámec cílů a úkolů na rok 2010 byla příslušníky autorského kolektivu zpracována odborná kniha „Zásady tvorby operačních koncepcí.“

V roce 2011 je hlavním cílem řešitelského kolektivu:

  • vytvořit metodický návod tvorby operačních koncepcí,
  • predikovat budoucí bezpečnostní a operační prostředí jako rámec konkrétní operační koncepce,
  • rozpracovat základní úvahy o charakteru budoucích operací a o společném působení složek ozbrojených sil ČR v nich a
  • provést komparační analýzu vybraných a dostupných operačních koncepcí vybraných států Aliance a EU v budoucích společných operacích.

V měsíci červnu 2011 proběhl „uzavřený“ pracovní seminář a na měsíc listopad 2011 řešitelský kolektiv plánuje uspořádání konference s cílem prezentovat odborné veřejnosti dosažené výsledky a verifikovat další postup řešení projektu.

POZNÁMKY

[1] Concept Development & Experimentation

[2] Termínem „operační koncepce“ je v rámci řešení POV označován způsob použití ozbrojených sil v budoucích operacích. V zahraničí je tento termín v dokumentech používán jako „operational concept“ nebo taktéž „operating concept“. Např. „The Future Land Operational Concept 2008“ ozbrojených sil Velké Británie, který vychází z „The UJ Joint High Level Operational Concept“ z roku 2007. Americké dokumenty více preferují termín „operating“ jako např. „The Army Operating Concept“, který popisuje, jak pozemní síly jako součást společných sil povedou bojovou činnost v budoucím operačním prostředí v horizontu let 2016-2028.


Title in English:

-

Title in Czech/Slovak:

Informace o projektu obranného výzkumu "Operační koncepce ozbrojených sil České republiky ve společných operacích" (POV OPERKON)

Author(s):

Ivo PIKNER

Type:

Information

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

-

Issue:

Volume 11, Number 1 (June 2011)

Pages:

-

Received: 10 June 2011

Accepted: 10 June 2011

Published online: 15 June 2011


Vytvořeno 15.6.2011 20:24:33 | přečteno 4457x | Frank

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.