doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Libor FRANK

ikona souboruČlánek ve formátu PDFVíce o autorovi

Vážení čtenáři,

letošní rok je pro českou bezpečnostní komunitu ve znamení diskusí nad probíhajícími změnami strategických a koncepčních dokumentů zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Tento proces je vyvolaný potřebou reagovat na aktuální poznatky týkající se zdrojů ohrožení naší bezpečnosti, omezování zdrojových možností státu a nutností redefinovat ambice a úkoly jeho bezpečnostních složek. Je rovněž výzvou k debatě nad možnostmi a způsoby, jak lépe a efektivněji přistupovat k zajišťování naší bezpečnosti a obrany a zároveň do této diskuse zapojit i laickou veřejnost.

Také pro náš časopis bylo uplynulé období z důvodů personálních, finančních i administrativních restrikcí velmi náročné, avšak i přes nelehkou situaci, v níž se resort obrany v současné době nachází, se daří vydávání Obrany a strategie zachovávat na standardní úrovni. Děje se tak díky podpoře vydavatele, činnosti redakčních orgánů a především díky trvalému a rostoucímu zájmu vás, čtenářů, který je pro redakci povzbuzením, výzvou i závazkem.

A co zajímavého naleznete v čísle, které máte před sebou? Nejen z odborného, ale i z geografického hlediska je náplň stávajícího čísla časopisu velmi pestrá. Článek Dagmar Zakopalové se zabývá aktuálním fenoménem regionalizace mírových operací OSN a dalšími skutečnostmi, které souvisejí se zasazováním a prováděním mírových misí do konfliktních oblastí. Příspěvek Filipa Chrášťanského a Zdeňka Kříže je věnován vzdálené Arktidě, především však tomu, jak je tato z energetického a bezpečnostního hlediska perspektivní oblast vnímána klíčovými regionálními aktéry a otázce, zda bohatství tohoto regionu může být příčinou vzájemného konfliktu. Na druhý konec světa nás zavede text Soni a Josefa Smolíkových s názvem "Aktéři kolumbijského obchodu s drogami: vývoj a proměny", jehož cílem je přiblížení vývoje na kolumbijské drogové scéně a dopadů na bezpečnost Kolumbie i celého jihoamerického regionu. Na jiné horké místo světa soustředili pozornost autoři Lukáš Hoder a Petr Suchý, kteří ve svém článku "Bushova doktrína na Blízkém východě" předkládají fundovanou analýzu zahraniční politiky USA vůči Blízkému východu v období uplynulé dekády. Do domácího prostředí nás navrací příspěvek Jana Ludvíka a Luďka Moravce, který reaguje na probíhající aktualizaci národních strategických dokumentů, a v této souvislosti se jeho autoři věnují problému konceptualizace pojmu strategie a využití v Bezpečnostní strategii ČR.

Sekce Volná tribuna a oba texty v ní obsažené, se dotýkají Armády České republiky. V prvním z nich se Robert Junek pokusil o nastínění dopadů nového strategického konceptu NATO na schopnosti a použití AČR, ve druhém se Ján Spišák věnuje problematice operačního umění a vizi jejího rozvoje v rámci naší armády. Lze doufat, že oba texty vyvolají žádoucí pozornost a přispějí k povzbuzení věcné debaty nad uvedenou problematikou v rámci armády i širší bezpečnostní komunity. Obsah čísla uzavírají již tradičně recenze odborných publikací.

Vážení čtenáři, věřím, že vás nabídka tohoto čísla zaujala a jménem redakce vám děkuji za vaši dosavadní čtenářskou přízeň.

podpis

Libor Frank

Předseda Redakční rady

 


Title in English:

-

Title in Czech/Slovak:

Úvodní slovo

Author(s):

Libor FRANK

Type:

Editorial

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.11.2011.01.003-003

Issue:

Volume 11, Number 1 (June 2011)

Pages:

003-003

Received: 10 June 2011

Accepted: 13 June 2011

Published online: 15 June 2011


 

Vytvořeno 15.6.2011 14:35:23 | přečteno 8533x | antonin.novotny