doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit další číslo časopisu Obrana a strategie. Je nové nejen svým obsahem, ale částečně i svojí formou a způsobem vzniku. Na období let 2012–2013 byla jmenována nová redakční rada, která se začala aktivně zabývat zefektivněním vydavatelského procesu. Výsledkem je zavedení řady inovací, které reagují na neustále rostoucí zájem autorů i čtenářů o náš časopis, na přijetí nové citační normy, potřebu další komplementarity se zahraničními citačními indexy a databázemi i na nutnost hlubší standardizace postupů redakční praxe. Také proto je nové číslo úspornější, nikoliv však co do počtu a atraktivnosti textů. Díky novým pravidlům pro publikování došlo ke zjednodušení formy a zpřehlednění zveřejňovaných příspěvků, zrychlení procesu redakčních úprav a sblížení vizuální podoby obou verzí časopisu. Detailní informace o uvedených změnách jsou k dispozici na našem internetovém portále.

A co je obsahem tohoto čísla? K tématu přijaté Bezpečnostní strategie České republiky se vrací text autorského kolektivu Střediska bezpečnostní politiky CESES FVS UK Praha. Zabývá se především procesem identifikace a prioritizace hrozeb jakožto východiska a referenčního rámce pro případnou budoucí aktualizaci zmíněného strategického dokumentu.

Problematikou, která se stává vysoce aktuální i vzhledem k současným ekonomickým problémům resortu obrany, se zaobírá Ondřej Urbánek. Jeho příspěvek věnovaný perspektivám outsourcingu vojenských misí České republiky jistě vzbudí pozornost a rozproudí debatu nad alternativními možnostmi našeho vojenského působení v zahraničí.

Yehoshua Socol, Moshe Yanovskiy a Michael Bronshtein se zabývají také atraktivním a v soudobém mezinárodním kontextu velmi ožehavým tématem bezpečnostních výzev v současném multipolárním jaderném světě. Předkládají varianty, jak má demokratický stát čelit hrozbě proliferace a jak by měl postupovat při prevenci jaderné konfrontace.

Problému radikalizace islámu v čínské provincii Sin-ťiang se ve svém příspěvku věnuje Jiří Suchánek. Analyzuje příčiny tohoto jevu, popisuje klíčové radikální skupiny a jejich vzájemné vztahy. Text také odhaluje některé překvapivé spojitosti s bezpečnostní situací v Pákistánu a Afghánistánu.

Článek Cezara Vasilescu obrací pozornost ke zcela jiné dimenzi bezpečnosti a obrany, neboť se zaměřuje na problematiku hrozeb pro kritickou informační infrastrukturu ve 21. století. Rozebírá sémantické definice kybernetické války, možnosti prevence a obrany vůči kybernetickému útoku a shrnuje možné důsledky pro obrannou politiku Aliance a jejích členských států.

Ve Volné tribuně naleznete hned dva příspěvky. V prvním z nich odpovídá Vilém Kolín na otázku, proč Česká republika potřebuje strategii obranné průmyslové základny, a formuluje principy a doporučení, na jejichž základě by taková národní strategie mohla být založena.

V druhém příspěvku analyzuje Jana Kostrounová ideologické pnutí v řadách příslušníků syrské armády a uvažuje nad jeho možnými důsledky pro další vývoj režimu i aktuální bezpečnostní situaci v Sýrii. Již tradičně jsou součástí čísla také knižní recenze.

Věřím, že si z naší nabídky vyberete, a děkuji vám za zachovávání čtenářské přízně.

podpis, obrázek se otevře v novém okně

Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.12.2012.01.003-004

Issue:

Volume 12, Number 1 (June 2012)

Pages:

3-4

Received:

8 June 2012

Accepted:

8 June 2012

Published online:

15 June 2012

Vytvořeno 15.6.2012 22:56:24 | přečteno 7198x | antonin.novotny