doi:10.3849/1802-7199

Články

Francouzská vojenská modernizace na konci prezidentství Nicolase Sarkozyho

Jsou cíle Bílé knihy dosažitelné?

Petr VILÍMEK

Článek se zabývá tím, do jaké míry se v období Sarkozyho prezidentství dařilo naplňovat stanovené cíle Bílé knihy v oblasti financování francouzských ozbrojených sil a modernizace jejich výzbroje a vybavení. Článek pracuje s několika vymezenými ukazateli (celkový objem finančních prostředků, vývoj objemu mimořádných příjmů a neplánovaných výdajů, stupeň realizace vybraných akvizičních a modernizačních programů). Analýza ukázala, že se realizace stanovených cílů téměř od počátku potýkala s problémy, a i s ohledem na přetrvávající negativní hospodářskou situaci Francie a celé Eurozóny lze proto čekat alespoň částečnou revizi těchto cílů v návaznosti na probíhající revizi Bílé knihy.

17.12.2012 22:49:32 | přečteno 11427x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

K některým aspektům aplikace mandátu RB OSN během operace NATO Unified Protector

Zdeněk KŘÍŽ

Problém souladu operace NATO Unified Protector s mezinárodním právem se dosud nestal významným tématem akademické debaty. Převládající přístup souhlasí s názorem, že alianční operace byla v souladu s mezinárodním právem. Předložený text hájí tezi, že tato operace překročila mandát udělený RB OSN. Operace Unified Protector byla prováděna na podporu jedné strany konfliktu, tedy povstalců, kterým poskytovala leteckou podporu za účelem svržení režimu. Západní země povstalcům také poskytly vojenské poradce a zbraně.

17.12.2012 22:49:27 | přečteno 12415x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

Konceptualizace udržování míru OSN coby mezinárodního režimu

Jana URBANOVSKÁ

V literatuře věnované udržování míru OSN panuje shoda v tom, že teoretické rozpracování problematiky je nedostatečné. Výzkumníci v tomto ohledu volají po důkladnějším začlenění studia operací OSN na udržení míru do rámce teorií mezinárodních vztahů. Článek reaguje na tyto výzvy a navrhuje konceptualizovat udržování míru OSN jako mezinárodní režim s cílem rozšířit možnosti teoretického výzkumu dané problematiky v rámci teorií mezinárodních vztahů. V některých studiích již byla konceptualizace udržování míru coby mezinárodního režimu provedena, či alespoň naznačena, dosud však nebyly důsledně identifikovány jednotlivé dimenze tohoto režimu. Za využití konceptu Stephena Krasnera, který definuje režimy jako „principy, normy, pravidla a rozhodovací procesy, kolem kterých se sbíhají očekávání aktérů v dané oblasti mezinárodních vztahů“, proto článek identifikuje a charakterizuje dílčí dimenze režimu udržování míru OSN.

17.12.2012 22:49:21 | přečteno 10718x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 17.12.2012 22:49:37 | přečteno 8634x | antonin.novotny