doi:10.3849/1802-7199

Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012

Informace o 5. mezinárodní vědecko-odborné konferenci

Ivo PIKNER

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2012 proběhla v prostorách Univerzity obrany v Brně již 5. mezinárodní vědecko-odborná konference „Výstavba, rozvoj a použití AČR - 2012. Letošní ročník konference měl pracovní název „Tvorba a rozvoj operačních koncepcí – klíč k rozvoji budoucích schopností AČR“. Nad konferencí převzal osobní záštitu 1. zástupce náčelníka generálního štábu AČR generálmajor Ing. Miroslav ŽIŽKA a rektor - velitel Univerzity obrany plukovník profesor Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. ​​​​​, který konferenci osobně zahájil.

Hlavním cílem 5. mezinárodní vědecko-odborné konference bylo odborné veřejnosti představit a v rámci připravených diskuzí objasnit (verifikovat) výstupy projektu obranného výzkumu OPERKON. Tento projekt s názvem „Operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných budoucích operacích“ je řešen v rámci programu 907 980 - Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky, vyhlášeného sekcí vyzbrojování MO. Řešitelský kolektiv je složen z pracovníků Katedry celoživotního vzdělávání a hlavním řešitelem je pplk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.

Tvorba a rozvoj operačních koncepcí je jeden z rozhodujících nástrojů rozvoje jednotlivých disciplín obranného plánování vyžadujících širší přístup s využitím metod a zásad CD&E. Operační koncepce, tedy koncepce budoucího použití ozbrojených sil, by měly být základem a zároveň východiskem všech úvah při tvorbě vizí a dalších dlouhodobých koncepčních materiálů v oblasti výstavby, rozvoje a následného operačního použití ozbrojených sil. Předmětem řešení projektu je vytvoření „Metodiky tvorby, rozvoje a zásad aktualizace operačních koncepcí“ a „Návrhu operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných budoucích operacích“.

V průběhu řešení projektu (2010-2012) bylo zpracováno více než 50 dílčích podpůrných studií a řešitelský kolektiv vydal dvě odborné publikace v ČR „Zásady tvorby operačních koncepcí“ a „Operační koncepce: Přístupy a postupy“ a jednu publikaci v zahraničním nakladatelství „Operational Concepts: Approaches and Procedures.“

Mezinárodní vědecko-odborné konference se zúčastnili odborníci z jednotlivých sekcí ministerstva obrany, operačních velitelství, z Akademie ozbrojených sil SR z Liptovského Mikuláše a z Francie. Na konferenci bylo předneseno a diskutováno 15 příspěvků rozdělených do 4 tematických bloků:

  1. Význam operačních koncepcí v procesu obranného plánování;
  2. Tvorba operačních koncepcí;
  3. Použití ozbrojených sil a rozvoj operačních schopností a
  4. Budoucí použití ozbrojených sil.

Závěry konference doporučily přistupovat k tvorbě vojenských koncepcí v rámci rezortu obrany ve smyslu teoretických východisek a praktických doporučení prezentovaných ve výstupech z projektu obranného výzkumu OPERKON a při tvorbě konkrétních vojenských koncepcí používat projektové řízení a aplikovatelné metody operační analýzy. Jednou z podmínek využití operačních koncepcí pro proces dlouhodobého plánování je, že v rámci strategického řízení rezortu budou tyto koncepce akceptovány jako důležité vstupy procesu obranného plánování.
Title in English:

Information about the 5th International Conference
„Building-up, development and use of the Armed Forces of the Czech Republic 2012”

Title in Czech:

Informace o 5. mezinárodní vědecko-odborné konferenci
„Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012”

Type:

Information

Author(s):

Ivo PIKNER

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.12.2012.02.066-067

Issue:

Volume 12, Number 2 (December  2012)

Pages:

66-67

Received:

10 December 2012

Accepted:

10 December 2012

Published online:

15 December 2012

Vytvořeno 17.12.2012 22:48:30 | přečteno 3266x | antonin.novotny

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.