doi:10.3849/1802-7199

1/2001

Úvodní slovo

10.7.2007 16:40:34 | přečteno 6791x | Hlavacek | Celý článek
 

Profesionalizace, obrana a strategie

Josef JANOŠEC

Příspěvek shrnuje a rozebírá základní skutečnosti, které souvisejí s realizací procesu profesionalizace armády. Zaměřuje se zejména na problematiku dobrovolnosti a nedobrovolnosti výkonu vojenské služby a oblast vztahu profesionalizované armády a obrany při zvýraznění smyslu uskutečnění procesu, který je ve zkvalitnění obrany státu a důsledků na funkce, které profesionální armáda ve srovnání se smíšenou již plnit nebude. V neposlední řadě se věnuje pozornost vztahu profesionalizace k různým strategiím.

18.7.2007 11:07:59 | přečteno 6842x | Hlavacek | Celý článek
 

Jak připravovat vojenské profesionály

Karel KOTEK

Tento materiál se zabývá obsahovou stránkou profesionalizace ozbrojených sil České republiky s hlavním důrazem na důstojnický sbor. Profesionalizace totiž neznamená pouze zvyšování procentuálního zastoupení vojenských profesionálů v ozbrojených silách, ale také, a možná zejména, zvyšování odborných znalostí a dovedností a všestranný rozvoj osobnostních vlastností současných a nových vojenských profesionálů a zvláště důstojníků. Z tohoto pohledu se jedná o problematiku naprosto aktuální a vlastně již živou skutečnost jak každodenní vojenské praxe, tak všech návrhů a koncepcí rozvoje ozbrojených sil.

10.7.2007 16:41:50 | přečteno 8442x | Hlavacek | Celý článek
 

Profesionalizace AČR: přístupy - pojetí - řešení

Felix ČERNOCH

Profesionalizace je objektivně se prosazující proces a musí být respektována jako trend. Tento článek posuzuje význam profesionalizace a jejích jednotlivých stránek a dochází k závěru, že dosud tento proces nevyvstal pro AČR jako všeobecná nutnost. Na druhou stranu prozatím nejsou vytvořeny všestranné podmínky, aby se mohla uskutečnit v těch oblastech, kde už je její realizace nezbytná.

10.7.2007 16:42:44 | přečteno 7539x | Hlavacek | Celý článek
 

Výzkumná podpora procesu profesionalizace

Bohuslav VÍŠEK

Investice do rozvoje vědy, výzkumu a technologií jsou hlavním opatřením, které může významně posílit (ne-li vůbec vybudovat) naše schopnosti čelit změnám a problémům obecně a v oblasti bezpečnosti a obrany zvláště. Jednou z těchto změn, které budeme bezesporu v průběhu zhruba deseti příštích letech čelit, je i profesionalizace ozbrojených sil České republiky. Tento příspěvek se zabývá profesionalizací z pohledu možností předchozího výzkumu a vývoje této problematiky. Aby mohly být tyto procesy efektivní, je nezbytný určitý časový předstih výzkumných procesů před procesy implementačními a exploatačními.

10.7.2007 16:43:31 | přečteno 7065x | Hlavacek | Celý článek
 

Názory vybraných českých parlamentních politických stran na profesionalizaci ozbrojených sil ČR

Libor FRANK

V předloženém textu se autor zabývá představami významných politických stran o budoucí podobě Armády České republiky z hlediska její možné profesionalizace. Článek analyzuje programatiku těch politických stran, které buď do současné doby díky svému postavení v parlamentu nebo exekutivě (ne)ovlivňovaly výraznější měrou podobu resortu obrany a změny v Armádě České republiky nebo s největší pravděpodobností uspějí v příštích volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a budou z vládních nebo významných opozičních pozic rozhodovat o dalším rozvoji ozbrojených sil, včetně jejich možné profesionalizace. Cílem textu je i základní seznámení čtenáře s obecnými představami daných politických subjektů o zajištění vnější bezpečnosti země, které také determinují úkoly a povahu ozbrojených sil státu.

10.7.2007 16:44:30 | přečteno 7114x | Hlavacek | Celý článek
 

Východiska profesionalizace ozbrojených sil

Josef PROCHÁZKA

Odborně aktuální a politicky ožehavé téma profesionalizace ozbrojených sil je průřezovým problémem, který se dotýká všech oblastí vojenského managementu a budoucí podoby ozbrojených sil. Existuje mnoho aspektů, které je nutné při rozhodování o této otázce pečlivě zvažovat v jejich širokých souvislostech. V rámci tohoto příspěvku budou některé úhly pohledů blíže objasněny s podrobnějším zaměřením na ty aspekty, které souvisejí s řízením zdrojů (Resource Management).

10.7.2007 16:45:36 | přečteno 6372x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:10:02 | přečteno 9168x | Hlavacek