doi:10.3849/1802-7199

Obranná průmyslová základna a obranná průmyslová politika

Miroslav KRČ

Otázky vytvoření a upevnění ekonomických základů obrany demokratického státu jsou prvořadým úkolem politického vedení státu z hlediska demokratického vývoje, ale také realitou mezinárodní vojenskopolitické situace na přelomu 20. a 21. století. Demokratický stát se neobejde bez opatření, na které se vyžadují nemalé materiální, finanční a lidské zdroje. Toto pojednání se proto bude zabývat obrannou průmyslovou základnou, která vytváří předpoklady úspěšné obrany nejen z ekonomického, ale i vojenského hlediska. Ve vztahu ke zbrojní výrobě nalézáme u jednotlivých států tyto postoje: budování zbrojní výroby jako autonomního národního prvku s cílem mít politickou a ekonomickou nezávislost v oblasti dodávek zbraní a zbraňových systémů, demonstrace politické a vojenské síly, ekonomické důvody - ; úspora národních finančních zdrojů a prezentace vyspělosti ekonomiky, snaha o zvýšení výkonnosti ekonomiky přes nové technologie používané ve zbrojní výrobě.

Vytvořeno 10.7.2007 16:34:01 | přečteno 8390x | Hlavacek