doi:10.3849/1802-7199

Terorismus a Armáda České republiky

Josef JANOŠEC

Analytické shrnutí možných projevů terorismu ve vztahu k AČR. Zabývá se modelovým vyjádřením problému, popisem AČR jako možného cíle teroristického působení, vztahu terorismu k lidem, technice a technologiím v AČR. Ukazuje na vojenskopolitické a vojenské aspekty, na problematiku zdrojů terorismu a vztahu k vědeckému poznání. Protože teroristické aktivity mohou být uskutečněny jen proti objektům a prostorům AČR, jsou systemizovány i odpovídající závěry pro jejich klasi.kaci, směry možného ohrožení a souhrnné závěry jak v rámci "Národního akčního plánu boje proti terorismu", tak k formulaci vnitřních úkolů pro AČR. Zahrnuje rovněž rámcového průvodce informacemi o terorismu.

Vytvořeno 10.7.2007 15:46:41 | přečteno 8477x | Hlavacek