doi:10.3849/1802-7199

1/2004

Úvodní slovo

10.7.2007 15:11:19 | přečteno 6294x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategicky významné změny pro přípravu variant budoucí bezpečnosti

Josef JANOŠEC

Přehled a systemizace poznatků o strategicky významných změnách, které jsou vnímány v roce 2004 pro přípravu variant budoucí bezpečnosti. Diskuze problémů, které uvozují procesy vyhledávání strategických změn: budoucnost chránění hodnot a bezpečnosti, úloha státu a jeho složek, které mají chránit a které mají být chráněny, aspekty změn v hrozbách, problémy chránění hodnot na cizím území, pohyb názorů o státu. Za nejvýznamnější strategickou změnu je označen proces integrace EU. Komentář možných variant vzniku společného státního útvaru a důsledků pro oblast bezpečnosti a obrany. Co by to znamenalo pro změny veřejné moci a co pro varianty budoucí bezpečnosti. Vyvození důsledků pro nutnou přípravu silných osobností, které integraci mohou vést.

10.7.2007 15:12:16 | přečteno 7167x | Hlavacek | Celý článek
 

Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii

Miroslav MAREŠ

Charakter soudobých válek a ozbrojených konfliktů problematizuje definici a rozlišení pojmů "terorismus", "válka" a "guerilla", i když obdobné problémy vždy existovaly (např. ultralevicoví teroristé často označovali svoji činnost za "městskou guerillu"). Brutalita nových válek a mediální zájem o hrůzné násilné akty způsobily, že terorismus je prvkem mnoha moderních ozbrojených konfliktů. Terorismus může být podpůrnou strategií ozbrojených sil a jiných aktérů války, ale někdy je terorismus jedinou formou vedení bojové činnosti. Na druhou stranu je sporný termín "válka proti terorismu", protože terorismus můžeme nalézt v řadě různých forem (ne pouze jako islámský terorismus).

10.7.2007 15:13:56 | přečteno 13687x | Hlavacek | Celý článek
 

Zapojení francouzské a německé armády do zahraničních misí

Ivo PIKNER

Článek popisuje působení příslušníků francouzských a německých ozbrojených sil v zahraničních misích. Zatímco Francie má s vedením vojenských operací v zahraničí bohaté a mnoholeté zkušenosti, pro Německo je zapojení Bundeswehru do misí v zahraničí nová oblast plnění úkolů. Oba dva státy mají zvláštní postavení v rámci Aliance - Francie jako zakládající člen NATO je od roku 1966 mimo integrovanou vojenskou strukturu Aliance a německé ozbrojené síly nebyly po II. světové válce do rozhodnutí Ústavního soudu v roce 1995 nasazovány do operací v zahraničí. V současné době mají oba dva státy zapojeny svoje síly v zahraničních misích.

10.7.2007 15:14:48 | přečteno 8335x | Hlavacek | Celý článek
 

Zpráva komise Kongresu o teroristických útocích z 11. září 2001

Oldřich KRULÍK

Charakteristika blízké historické analýzy. Jedním z pokusů vyrovnat se s útoky z 11. září 2001 bylo v USA ustavení vyšetřovací Komise, která byla pověřena sumarizací známých faktů a navržením doporučení k překlenutí existujících slabin bezpečnostní komunity, aby se již nikdy nemohl podobný útok opakovat. Autor popisuje zjištění, ke kterým Komise dospěla a která použila při formulování svých závěrů.

10.7.2007 15:17:32 | přečteno 7841x | Hlavacek | Celý článek
 

Muslimové a evropská bezpečnost

Jan ONDŘEJKA

Tento článek se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou muslimské komunity žijící v Evropě. Zkoumá příčiny muslimské migrace do Evropy, postavení muslimů v Evropě a naznačuje důvody radikalizace evropských muslimů, která ústí v teroristické útoky. Současně je v článku krátce zmapována problematika přijatých opatření v boji proti terorismu v Evropě a shrnuje způsoby řešení soužití s muslimskou komunitou.

10.7.2007 15:18:21 | přečteno 8860x | Hlavacek | Celý článek
 

Transformation of the Hungarian Military Higher Education

Miklós SZABÓ

The topic of the article is transformation of Hungarian military higher education. An author focuses on a brief description of structural changes of military forces and relevant military education system. He describes an attitude to reduction of faculties and to structural changes of departements in years 1996 - 2004, and long-term plans, which influence structural changes. The author concludes general conclusions.

10.7.2007 15:19:22 | přečteno 7353x | Hlavacek | Celý článek
 

Vojenské operace a vlivy technického pokroku na vojenství

Antonín KRÁSNÝ

Článek pojednává o možných budoucích kon.iktech, o možných protivnících a prostředích konfliktů. Shrnuje názory na soudobé a budoucí vojenské operace a na vliv technického pokroku (revoluce) ve vojenství na organizační struktury a na změny ve vedení bojové činnosti. V závěru naznačuje varianty možných vojenských či bezpečnostních struktur.

10.7.2007 15:20:29 | přečteno 7488x | Hlavacek | Celý článek
 

Tvorba materiálních zdrojů v procesu vyzbrojování ozbrojených sil - definování požadavků

Josef PROCHÁZKA

Definování požadavků ozbrojených sil a jejich převod na reálné programy a projekty vyzbrojování je klíčovým problémem efektivní tvorby materiálních zdrojů a vytváření jejich požadovaných operačních schopností. Pro vytváření plánovitého rozvoje ozbrojených sil ČR je jistě zajímavé a inspirativní analyzovat zahraniční přístupy k řešení tohoto problému. Německo a Francie vytvořily pro tyto účely pracovní týmy, které vyhodnocují široké souvislosti a definují perspektivní požadavky v rámci procesu plánování výstavby ozbrojených sil.

10.7.2007 15:21:43 | přečteno 7024x | Hlavacek | Celý článek
 

Marketingová podpora akvizice ve vyzbrojování

Petr ŠMIDRKAL

Článek pojednává o marketingové podpoře akvizice ve vyzbrojování jako o jednom z rozhodujících nástrojů zvyšování efektivnosti procesu vyzbrojování. Poukazuje na zásady efektivní akvizice v souvislosti se schválenou Koncepcí výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracovanou na nový zdrojový rámec a s tím souvisejícím přechodem na profesionální armádu. Zabývá se obsahem a způsoby provádění marketingové podpory a zároveň se věnuje jednotlivým zpracovávaným dokumentům v této oblasti.

10.7.2007 15:22:47 | přečteno 7269x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:06:46 | přečteno 9761x | Hlavacek