doi:10.3849/1802-7199

Racionalizace řízení finančních zdrojů v obraně a ozbrojených silách ČR

Roman HORÁK

Specifičnost obrany jako veřejného statku umocněná historickými souvislostmi v podmínkách ČR komplikuje provedení potřebných změn v řízení veřejných výdajů směrovaných do obrany. Faktory, které zpomalují tempo racionalizačních opatření, jsou objektivního a subjektivního charakteru. V případě řízení výdajů v obraně lze na problém pohlížet ze dvou úrovní. Rozhodující je úroveň politického rozhodování o obraně a z toho vyplývající alokace tzv. obranných zdrojů jako řízení výdajovému programu - obrany. Druhou nižší úrovní je řízení výdajových programů v obraně, hospodaření s prostředky získanými pro ozbrojené síly a organizace a zařízení podporující obranné programy. V souvislosti se zahájenou reformou veřejných financí se ve svém příspěvku zaměřuji na otázku racionalizace řízení finančních zdrojů. Jednou z možných cest je tzv. new public management a jeho uplatnění v podmínkách ozbrojených sil. Příspěvek bude hledat odpovědi na otázky, jako např.: Jaké jsou předpoklady užití teorie firmy do podmínek ozbrojených sil do podmínek řízení resortu MO? Jak druhá zahájená reforma ozbrojených sil (potažmo reforma veřejných financí) je připravena na tyto požadavky?

Vytvořeno 10.7.2007 15:27:47 | přečteno 7694x | Hlavacek