doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruCelý článek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři!

Vstupujeme do čtvrtého ročníku vydávání časopisu Obrana a strategie, do ročníku historického a mimořádného. V březnu 2004 jsme vydali první zvláštní číslo ke vstupu ČR do EU a jeho dopadům na AČR. V důsledku reorganizace vysokého vojenského školství k 31. 8. 2004 ukončuje svou historii Vojenská akademie v Brně a k 1. 9. 2004 vzniká Univerzita obrany Brno. Ústav strategických studií přechází do struktury univerzity a předpokládáme pokračování ve vydavatelské a redakční činnosti.

Možná bude vhodné připomenout, že časopis Obrana a strategie vznikl pro publikování názorů o strategických otázkách souvisejících se zajištěním bezpečnosti a obrany státu. Od roku 2001, včetně tohoto čísla, v něm bylo publikováno 64 příspěvků, z nichž 6 bylo spoluautorských a zbývajících 58 bylo zpracováno jednotlivými autory. Na naplnění obsahu se podílelo celkem 46 autorů. Pracovníci ÚSS jsou uvedeni na 33 příspěvcích, 7 je od jiných autorů z VA v Brně, 19 od autorů mimo VA v Brně (GŠ AČR, MO ČR, VVŠ PV Vyškov, Masarykova univerzita Brno, Ministerstvo vnitra ČR) a 5 příspěvků je zahraničních (Polsko, Maďarsko, Lotyšsko).

V předkládaném čísle Obrany a strategie (2004/1) je diskutována problematika vojenskopolitických důsledků rozšíření EU, zvýšená pozornost autorů je soustředěna na vybrané aspekty terorismu. Zahraniční příspěvek informuje o způsobu transformování vojenského vysokoškolského vzdělávání v Maďarsku (ponecháno v angličtině bez překladu). Hodnoceny jsou vlivy technického pokroku na vojenství. Soustředěná pozornost je věnována aspektům materiálních a nančích zdrojů a vyvíjení se elektromagnetických zbraní, které mohou strategicky ovlivnit budoucí vojenské konikty. Předloženy jsou rovněž informace o vojenských souvislostech zajištění obrany státu a o úloze manažerů v krizových situacích.

Věřím, že i tentokrát alespoň některý příspěvek zaujme Vaši pozornost a přispěje k rozvoji poznání strategicky významných aspektů zajišťování bezpečnosti a obrany ČR.

Předseda redakční rady
Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Vytvořeno 10.7.2007 15:11:19 | přečteno 6302x | Hlavacek