doi:10.3849/1802-7199

Alianční plánování - stav, vývoj a jeho harmonizace s národními postupy

Stanislav HRADIL*, Josef PROCHÁZKA**

Tento příspěvek je výsledkem stejnojmenné přednášky a následné diskuze účastníků, která se konala na Ústavu strategických studií 18. října 2004. Zaměstnání svým průběhem potvrdilo nutnost permanentního přizpůsobování plánovacích procesů podmínkám, ve kterých probíhají. Alianční plánování reaguje na změny a usiluje o vytváření takových výstupů, které povedou ke splnění základních cílů této mezinárodní vojensko-politické organizace v budoucnosti. Česká republika a její ozbrojené síly musí tyto změny v aliančním plánovacím procesu včas identi.kovat nebo se na nich přímo aktivně podílet a adekvátními opatřeními reagovat ve svých interních plánovacích postupech. Článek a výše zmíněná přednáška s diskusí jsou příspěvkem do procesu, který tyto změny a přístupy dokáže včas rozpoznávat a otevírat efektivní cesty pro následnou harmonizaci národního a aliančního plánování.

Vytvořeno 10.7.2007 14:51:14 | přečteno 7188x | Hlavacek