doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruCelý článek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři!

Druhé řádné číslo „Obrany a strategie“ je pro redakční radu v roce 2004 celkem třetím vydáním časopisu, protože vyšlo i jedno mimořádné číslo k vojenským aspektům vstupu ČR do EU. Za období, které uplynulo od posledního čísla, vstoupil 1. září 2004 v platnost zákon č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany. V systému vojenského školství byla uskutečněna dlouho očekávaná historická změna. Nyní je jedinou státní vojenskou vysokou školou Univerzita obrany. Tvoří ji tři fakulty: Fakulta ekonomiky a managementu se sídlem v Brně, Fakulta vojenských technologií rovněž v Brně a Fakulta vojenského zdravotnictví se sídlem v Hradci Králové a tři vysokoškolské ústavy: Ústav strategických studií, který přešel do nové organizační struktury z Vojenské akademie v Brně, Ústav operačně taktických studií, nově vytvořený v Brně a Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, nově vzniklý se sídlem ve Vyškově. Toto číslo “Obrany a strategie” je tedy prvním číslem “pod křídly” Univerzity obrany.

V částce 18, ročník 2004, Věstníku MO byl zveřejněn Rozkaz ministra obrany č. 33, z 29. října 2004, o plánování činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany. V něm je mimo jiné stanoveno zpracování dokumentu: Dlouhodobý výhled rozvoje rezortu obrany ve čtyřletých cyklech. Náš časopis je otevřeným periodickým diskusním fórem rovněž ve prospěch přípravy těchto nově připravovaných strategických dokumentů.

V tomto čísle najdete problematiku bezpečnostních hrozeb a rizik, hodnocení změn americké vojenské přítomnosti ve světě, terorismu, ale i dalších názorů, které mají napomáhat objasnění představ o strategicky významných podmínkách budoucí obrany a bezpečnosti. Pozorný čtenář si povšimne rovněž dvou příspěvků našich zahraničních autorů, z toho je jeden uveden v anglickém jazyce. Poprvé jsou publikovány historické příspěvky a je uvedena zmínka o přednáškovém cyklu NATO na Univerzitě obrany v Brně ve dnech 11.—12. října 2004.

Přeji Všem čtenářům, aby nalezli na našich stranách poučení nebo alespoň využitelné informace.

Předseda redakční rady
doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Vytvořeno 10.7.2007 14:40:57 | přečteno 6179x | Hlavacek