doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruCelý článek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou první zvláštní číslo časopisu „Obrana a strategie“. Vychází v krátké době po konání kolokvia na téma: "Vstup ČR do EU a jeho dopad na AČR". Název sám o sobě obsahuje druhou nejvýznamnější strategickou změnu v posledních pěti letech. Každý nový stav je obestřen mnohým neznámým. Každá budoucnost má svůj původ v současnosti.

Pro časopis Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně je návrh náčelníka Generálního štábu AČR pana generálporučíka Ing. Pavla Štefky k vydání zvláštního čísla dobrou příležitostí ke shromáždění nejkvalikovanějších informací o stavu současných znalostí o této problematice. Měl by se stát základní informační pomůckou pro většinu pracovníků rezortu obrany a měl by umožnit postupné rozpracování úkolů informacía znalostí. Proto je vydání předpokládáno ve větším počtu výtisků, aby se dostal i k letošním absolventům vojenských vysokých škol.

Úkoly vyplývající z členství ČR v EU budou nový aspektem skutečných vojenských činností ozbrojených sil ČR v příštích letech. Přeji čtenářům, aby naplnili své požadavky novými a systematicky utříděnými informacemi, které nebyly původně přpraveny pro časopisové vydání, ale předpokládaly ústní komentář.

Předseda redakční rady
Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Vytvořeno 10.7.2007 14:14:54 | přečteno 6409x | Hlavacek