doi:10.3849/1802-7199

1/2005

Úvodní slovo

10.7.2007 13:31:26 | přečteno 7379x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategické pohledy na vojenské aspekty směrů vývoje bezpečnostního prostředí pro Českou republiku

Antonín KRÁSNÝ

Článek se zabývá obecně strategií bezpečnosti státu, technologickými a institucionálními přeměnami ve vývoji bezpečnostního prostředí, včetně přeměn v systému hodnot. Rozebírá možný vývoj bezpečnostního prostředí ve vztahu k malým a středním státům Evropy. Poukazuje na vlivy na Českou republiku a vizi rozvoje zabezpečení její bezpečnosti (bezpečnostního systému).

10.7.2007 13:43:14 | přečteno 7296x | Hlavacek | Celý článek
 

Jak dál v boji proti globálnímu terorismu

Jan EICHLER

Základní charakteristiky a rysy terorismu. Globální terorismus jako nejnaléhavější hrozba lidstva. Možnosti boje proti terorismu, politické působení na základnu soudobého globálního terorismu. Konflikt mezi Západem a islámským světem, jeho možné řešení. Cíl politického působení na základnu terorismu na počátku 21. století a jeho mechanismy.

10.7.2007 13:44:32 | přečteno 8971x | Hlavacek | Celý článek
 

Důvody realizace a formy terorismu

Pavel FOLTIN*, David ŘEHÁK**

Příspěvek se zabývá vybranými prvky procesu realizace teroristických akcí se zaměřením na jejich klasifikaci, popis a vymezení stěžejních terminologických pojmů. V první části jsou vytyčeny základní nosné prvky procesu realizace teroristických akcí a jsou stanoveny vztahy a závislosti mezi nimi. Následuje členění a charakteristika jednotlivých typů terorismu, a to ve vztahu k důvodům realizace teroristických akcí. V závěrečné části příspěvku je provedena ucelená klasi.kace forem terorismu se zaměřením na letální a neletální účinky.

10.7.2007 13:45:39 | přečteno 9530x | Hlavacek | Celý článek
 

Motivace k terorismu a východiska boje s ním

Lada PAŘÍZKOVÁ

Systematické utřídění vybraných informací o motivaci k terorismu. Zabývá se podmínkami pro terorismus, motivací, která je založena na racionální volbě, náboženskými a kulturními aspekty motivace a změnami používání "modelu" terorismu v posledním období v rozměru organizace, doktríny a strategie, technologií. Druhá část příspěvku popisuje východiska boje proti terorismu. Rozebírá princip asymetrie až do důsledků pro přístup států k jejímu řešení. Popisuje rovněž preemptivní strategii a vysvětluje pojetí teorie spravedlivé války.

10.7.2007 13:46:35 | přečteno 8690x | Hlavacek | Celý článek
 

Severoatlantická aliance na prahu XXI. století

Jarosław GRYZ

Článek se zabývá vývojem Severoatlantické aliance po skončení studené války. Nastiňuje základní etapy adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, posuny v evropské bezpečnostní architektuře a změny bezpečnostních hrozeb. Autor upozorňuje na odklon Severoatlantické aliance od organizace zaměřené výlučně na zajištění kolektivní obrany. V neposlední řadě se článek zabývá také perspektivami této organizace ve 21. století.

10.7.2007 13:48:04 | přečteno 7630x | Hlavacek | Celý článek
 

Vojenská námořnictva a námořní strategie ve 21. století

Jaroslav ŠVESTKA

Článek přináší informace o současné podobě a možných perspektivách budoucího vývoje globálního a středních námořnictev a námořních strategií aplikovaných v zemích s globálním a středními námořnictvy. Hlavní pozornost je věnována U.S. Navy, kvůli jeho aspiracím stát se nejdůležitějším nástrojem při naplňování celosvětových zájmů Spojených států amerických.

10.7.2007 13:50:12 | přečteno 8097x | Hlavacek | Celý článek
 

Jsou vytvořeny dostatečné podmínky pro vypracování dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany?

Josef JANOŠEC

Diskuze o možných potížích při zpracování Dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany. Obsahuje rozdělení na část týkající se aktérů, jejich vztahů a prostředí, v němž je dlouhodobý výhled zpracováván. Vypracování materiálu je srovnáváno s projektem a jsou porovnávány informace vycházející z jeho zadání. Na základě analytických a syntetických postupů jsou popisovány ty stránky procesu, které mohou znamenat ohrožení úspěšného zvládnutí celého zpracování.

10.7.2007 13:53:55 | přečteno 7198x | Hlavacek | Celý článek
 

Network Enabled Capability - klíčová schopnost pro 21. století

Bohuslav VÍŠEK

Budování Network Enabled Capability (NEC) představuje jeden ze základních cílů transformace sil NATO pro nejbližších 15 až 20 let. Článek uvádí do problematiky NEC z hlediska Aliance i České republiky. Naznačuje strategický výhled budování schopností NEC.

10.7.2007 13:58:39 | přečteno 8324x | Hlavacek | Celý článek
 

Interoperability in the Infosphere - Challenges, Problems, Solutions

Sandor MUNK

Future military operations presume Interoperability in the Infosphere. Technical, syntactic and semantic interoperability are three relatively independent, but interconnected levels of information interoperability. The article described basics of information interoperability, concetrate to interoperability models (elementary, complex, global) and to infrastructure. Solutions of information interoperability are challenges and also problem of the armed forces for future.

10.7.2007 14:02:12 | přečteno 7975x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:03:15 | přečteno 10630x | Hlavacek