doi:10.3849/1802-7199

Důvody realizace a formy terorismu

Pavel FOLTIN*, David ŘEHÁK**

Příspěvek se zabývá vybranými prvky procesu realizace teroristických akcí se zaměřením na jejich klasifikaci, popis a vymezení stěžejních terminologických pojmů. V první části jsou vytyčeny základní nosné prvky procesu realizace teroristických akcí a jsou stanoveny vztahy a závislosti mezi nimi. Následuje členění a charakteristika jednotlivých typů terorismu, a to ve vztahu k důvodům realizace teroristických akcí. V závěrečné části příspěvku je provedena ucelená klasi.kace forem terorismu se zaměřením na letální a neletální účinky.

Vytvořeno 10.7.2007 13:45:39 | přečteno 9497x | Hlavacek