doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruCelý článek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři!

Otevíráte stránky pátého ročníku časopisu Obrana a strategie. Je to poprvé, kdy časopis vychází v době plně profesionalizované Armády ČR, tedy po 1. lednu 2005. Za uplynulých pět let došlo k principiálním změnám bezpečnostního prostředí. První číslo Obrany a strategie vyšlo v roce 2001, kdy jsme byli členy NATO. Po 11. září 2001 začal celý svět odlišným způsobem vnímat bezpečnostní hrozby v éře po ukončení studené války a bipolárního pojetí světa. Hrozba porušení rovnováhy sil mezi hlavními představiteli světa do roku 1989, zakončená rozpadem východního bloku, přešla do období tápání při hledání nového obrazu bezpečnostní architektury v mezinárodních vztazích.

Svět nebyl zdaleka klidný. Vojáci byli vysíláni do misí, které neměly bojový charakter. Politici i vojenští stratégové byli přinuceni řešit problémy asymetrie a způsobů vystupování proti nestátním aktérům. Mezinárodní právo dodnes zaostává za realitou globálního terorismu. Rozšířilo se rozpracování krizového řízení, aby napomohlo rozlišování teroristických aktivit od kriminálních činů. Nezbytnost úzké spolupráce zpravodajských služeb, armády a policie vyvstává v celosvětovém měřítku.

Na pořadu dne jsou otázky ekonomických nákladů jednotlivých misí, vztažené zejména k národním řetězcům logistického zabezpečení při průběhu společných misí. A nejen to. Dlouhodobé plánovací cykly a setrvačnost vybavení armád se dostává do rozporu se změnami strategického bezpečnostního prostředí. Vzniká potřeba rychlejší obměny výzbroje, vojenské techniky a používaných technologií, aby ozbrojené síly byly schopny včas reagovat na změny hrozeb, které se promítají například do informačního prostředí. Strategické prostředí neprožívá stabilizaci. Je plné změn, které by měly být nejen zpětně analyzovány, ale i racionálně usměrněny a prognózovány. To jsou zcela jasné důvody, proč se má odborná komunita věnovat otázkám obrany a strategie. Jde v nich o budoucnost naší bezpečnosti, o pochopení jejich vojenských aspektů.

Předkládané číslo Obrany a strategie 1/2005 se obrací k vojenským aspektům bezpečnostního prostředí v příspěvku Ing. Antonína Krásného, CSc. Velká pozornost je směrována k otázkám spojeným s terorismem. Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. se zamýšlí jak dál v boji proti globálnímu terorismu, Ing. Lada Pařízková, M.A. přispívá k systematizaci poznatků o motivaci k terorismu a k souvisejícím východiskům pro boj s ním. Dvojice Ing. Pavel Foltin, Ph.D. a Ing. David Řehák rozvíjejí diskuzi k pojetí „technologií“ teroristických aktivit. Dr. Jaroslav Gryc z Akademie národní obrany, Varšava, se obrací k představám o úloze NATO. Poprvé seznamujeme čtenáře se základními informacemi o vojenském námořnictvu a námořní strategii 21. století od Jaroslava Švestky, zejména proto, že jsme součástí NATO a i když tyto ozbrojené síly nejsou v struktuře sil ČR, jsou součástí strategických úvah Aliance.

Doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc. má výstižný název příspěvku: Network Enabled Capability - klíčová schopnost pro 21. století. Prof. Sandor Munk, Ph.D. z Národní univerzity obrany Miklóse Zrínye v Budapešti se zabývá interoperabilitou v infosféře a představuje tři modely interoperability.

Mjr. Ing. Jan Valouch přispívá k rozpracování otázek konverze obranné průmyslové základny. Mgr. Richard Stojar informuje o profesionalizaci ozbrojených sil Ruské federace. Dále je v čísle uvedena analýza k problému podmínek pro vypracování dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany. V závěru je uveden první ze série připravených článků prof. Ing. Karla Novotného, CSc. k místu a úloze vojenské vědy.

Vybrané spektrum informací v čísle 1/2005 Obrany a strategie může posloužit jako informační, studijní, výchozí, původní nebo inspirační podklad pro Vaše potřeby, pro Váš přehled, pro Váš kvalikační růst. Přeji Vám nalezení alespoň části toho, co Vám schází na našich stránkách.

Předseda redakční rady
doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Vytvořeno 10.7.2007 13:31:26 | přečteno 7246x | Hlavacek