doi:10.3849/1802-7199

1/2006

Úvodní slovo

9.7.2007 16:05:53 | přečteno 6556x | Hlavacek | Celý článek
 

Možné vlivy bezpečnostního prostředí na Českou republiku a její ozbrojené síly

Antonín KRÁSNÝ*, Oldřich SOCHA**

Článek se zabývá globálními trendy současného světa, vývojem bezpečnostního prostředí, hrozbami a riziky pro Českou republiku včetně jejich vojenských důsledků.

9.7.2007 16:06:03 | přečteno 8012x | Hlavacek | Celý článek
 

The Role of War in International Politics

Vilém KOLÍN

Although war is no longer deemed to be a legitimate and proportionate means for resolving international disputes, war is still a valuable instrument of policy. The presented article analyses the role war plays in international politics. It explains the function of war from the perspectives of an individual state, the system of states, and the society of states, and describes limits established to control war. The article argues that despite the codication of jus contra bellum as a primary rule governing the conduct of interstate relations, war is not a fading social practice of international politics.

9.7.2007 16:06:13 | přečteno 9152x | Hlavacek | Celý článek
 

Non-government Organizations in Defense Strategy of NATO

Aleksandra SKRABACZ

The aim of the article is to present the idea, genesis and functions of international non-governmental organizations in the contemporary world, also an attempt to locate non-governmental organizations in joint operations and drawing some conclusions and rules basing on observations and experiences in this area. Alvin and Heidi Tofers called non-governmental organizations “lobal gladiators of the 21st century”. They more often participate in joint operations in conict regions and become natural partners for military forces in performing their military missions.

9.7.2007 16:06:23 | přečteno 7672x | Hlavacek | Celý článek
 

Entity Condition Change of an Asymmetrical Opponent

František ADAMČÍK*, Miroslav KELEMEN**

The paper deals with process and situation control of entity changes that would be a possible tool to effective solution of implementation approach to operations based on effects, overcoming contemporary and future security problems and using available tools of the state power for the defence of security interests.

9.7.2007 16:06:32 | přečteno 7465x | Hlavacek | Celý článek
 

Historický vývoj terorismu

Pavel FOLTIN*, David ŘEHÁK**

Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní faktory klasifikující jednotlivé etapy jsou považovány odlišnosti projevů teroru a terorismu páchaného zejména na civilním obyvatelstvu. Za hlavní milníky jsou vnímány historická etapa končící 17. stoletím, nacionalistická etapa končící vypuknutím 1. světové války, následně etapa období světových válek. Posledními dvěma zkoumanými etapami jsou etapa studené války končící obdobím pádu Berlínské zdi a právě probíhající etapa, nazvaná etapa studeného míru.

9.7.2007 16:06:41 | přečteno 12832x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategické dokumenty ČR a jejich reflexe v oblasti finančních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil

Veronika MAZALOVÁ

Základní podmínka úspěšného budování ozbrojených sil spočívá v existenci bezpečnostní politiky, jakožto výchozího předpokladu pro formulování bezpečnostní strategie, následně obranné strategie (MO ČR) a vojenské strategie (GŠ ČR). Bezpečnostní doktríny ovlivňují nejen pojetí obrany, ale také výši obranných výdajů a tím i výši ostatních veřejných výdajů. Je zřejmé, že velikost obranných výdajů nelze určit bez existence strategie, na jejímž základě je armáda schopna odhadnout své požadavky. Přesto se však v praxi ukazuje, že místo toho, aby strategie řídila rozpočet, rozpočet řídí strategii. Existence bezpečnostní politiky se tak stává jedním ze základních předpokladů pro účelné a hospodárné vynakládání .nančních prostředků ze státního rozpočtu a následně z rozpočtu kapitoly ministerstva obrany.

9.7.2007 16:06:54 | přečteno 7698x | Hlavacek | Celý článek
 

Výzbrojní politika ozbrojených sil České republiky

Jaroslav ŠVESTKA

Článek je politologickou analýzou vyzbrojování českých ozbrojených sil. Především definuje obsah výzbrojní politiky ozbrojených sil České republiky, její relevantní kontext a možný budoucí vývoj. Také se věnuje úzce spjatému tématu trhu s obranným vybavením, hlavně jeho specifickým rysům a evropskému a mezinárodnímu rozměru.

9.7.2007 16:07:09 | přečteno 7550x | Hlavacek | Celý článek
 

Ženy v armádě České republiky

Miroslav HREBÍČEK

V článku jsou uvedeny některé výsledky a závěry sociologických výzkumů prováděných v Armádě České republiky (AČR), které se zabývají postavením žen v AČR. Uvádí názory vojáků a vojákyň na činnost žen v Ozbrojených silách ČR.

9.7.2007 16:07:21 | přečteno 11755x | Hlavacek | Celý článek
 

Informace o průběhu konference Velení a řízení v prostředí NEC-III

Antonín KRÁSNÝ

Příspěvek rozebírá ve stručnosti průběh a závěry konference "Velení a řízení v prostředí NEC - ; III" organizované Ústavem strategických studií Univerzity obrany.

9.7.2007 16:07:33 | přečteno 7426x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 3.7.2007 0:00:52 | přečteno 11964x | Hlavacek