doi:10.3849/1802-7199

Historický vývoj terorismu

Pavel FOLTIN*, David ŘEHÁK**

Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní faktory klasifikující jednotlivé etapy jsou považovány odlišnosti projevů teroru a terorismu páchaného zejména na civilním obyvatelstvu. Za hlavní milníky jsou vnímány historická etapa končící 17. stoletím, nacionalistická etapa končící vypuknutím 1. světové války, následně etapa období světových válek. Posledními dvěma zkoumanými etapami jsou etapa studené války končící obdobím pádu Berlínské zdi a právě probíhající etapa, nazvaná etapa studeného míru.

Vytvořeno 9.7.2007 16:06:41 | přečteno 12826x | Hlavacek