doi:10.3849/1802-7199

Strategické dokumenty ČR a jejich reflexe v oblasti finančních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil

Veronika MAZALOVÁ

Základní podmínka úspěšného budování ozbrojených sil spočívá v existenci bezpečnostní politiky, jakožto výchozího předpokladu pro formulování bezpečnostní strategie, následně obranné strategie (MO ČR) a vojenské strategie (GŠ ČR). Bezpečnostní doktríny ovlivňují nejen pojetí obrany, ale také výši obranných výdajů a tím i výši ostatních veřejných výdajů. Je zřejmé, že velikost obranných výdajů nelze určit bez existence strategie, na jejímž základě je armáda schopna odhadnout své požadavky. Přesto se však v praxi ukazuje, že místo toho, aby strategie řídila rozpočet, rozpočet řídí strategii. Existence bezpečnostní politiky se tak stává jedním ze základních předpokladů pro účelné a hospodárné vynakládání .nančních prostředků ze státního rozpočtu a následně z rozpočtu kapitoly ministerstva obrany.

Vytvořeno 9.7.2007 16:06:54 | přečteno 7700x | Hlavacek