doi:10.3849/1802-7199

2/2006

Úvodní slovo

20.3.2007 14:43:33 | přečteno 7252x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategická studia pro obranu a bezpečnost: pohled z praxe

Josef PROCHÁZKA

Příspěvek vymezuje význam strategických studií pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu v měnícím se bezpečnostním prostředí. Naznačuje směry jejich budoucího tématického zaměření a organizačního rozvoje.

20.3.2007 14:20:21 | přečteno 7650x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategická studia v oblasti obrany a bezpečnosti

Miroslav HREBÍČEK

Článek se zabývá definováním pojmů strategie, taktika, vojenské strategie a obsahem role strategických studií. Ukazuje na zaměření činnosti skupiny studií vojenství a vojenského umění ÚSS při řešení strategických studií v dalším období.

20.3.2007 14:21:16 | přečteno 8598x | Hlavacek | Celý článek
 

Perspektivy Ústavu strategických studií Univerzity obrany

Miroslav MAREŠ

Článek analyzuje perspektivy Ústavu strategických studií Univerzity obrany. Ústav by se měl profilovat jako vládní jakož i univerzitní think-tank v oblasti vojenské bezpečnosti a strategie. Hlavním cílem výzkumu by měly být strategické analýzy globálního bezpečnostního prostředí se specifickými zájmy v krizových regionech, v nichž existují vážné vojenské hrozby pro bezpečnost České republiky nebo jejích spojenců z NATO a EU anebo kde jsou možné operace Ozbrojených sil ČR "out of area". Ústav by měl rovněž analyzovat trendy ve vojenském umění a strategii ve 21. století a strategický vývoj vojenských technologií a zdrojů (s ohledem na schopnosti Ozbrojených sil ČR). Vědecká publikační a vzdělávací činnost by měly posilovat pozici ústavu ve vědecké bezpečnostní komunitě.

20.3.2007 14:55:15 | přečteno 7881x | Hlavacek | Celý článek
 

Náměty a doporučení pro výzkumnou činnost ÚSS UO Brno

Jan EICHLER

ÚSS UO Brno od svého založení do roku 2006 bezesporu odvedl velký kus práce. Vedle rozsáhlé výukové a konferenční činnosti vydal mnoho zajímavých publikací, z nichž některé mají vysokou hodnotu a dlouhodobou platnost. Určitě tedy je na co navazovat. Z toho vychází i tento příspěvek do diskuse. Je rozdělen do tří částí : v první se zabývá dosavadní činností ÚSS, ve druhé nastiňuje náměty pro další činnost ústavu a v závěrečné, třetí části přináší souhrnná doporučení.

20.3.2007 14:58:34 | přečteno 7654x | Hlavacek | Celý článek
 

Představení projektu Strategické informace v bezpečnosti státu

Michal JANOUŠEK*, Josef PROCHÁZKA**

Článek informuje o mezinárodním výzkumném projektu "Strategické informace v bezpečnosti státu", který zkoumá možnosti využití technologie sémantického webu v oblasti strategických studií a jehož cílem vytvořit pro ÚSS ve spolupráci s Katedrou komunikačních a informačních systémů (K-209), českou firmou Tovek a francouzskou firmou Mondeca prototypovou aplikaci, jenž budu využívat tuto moderní webovou technologii.

20.3.2007 15:02:15 | přečteno 7626x | Hlavacek | Celý článek
 

Výzkum strategie ve vědecko-výzkumných ústavech v kontextu bezpečnostní vědy v Československu a ČR

Miroslav HREBÍČEK*, Janusz MIKA**

Článek stručně popisuje činnost, organizaci a účel vojenských vědeckých a výzkumných ústavů v Československu a České republice, se zaměřením na výzkum proble-matiky strategie v těchto institucích. Seznamuje s historií vědecko - výzkumné činnosti těchto pracovišť v kontextu bezpečnostní vědy a to v následujících historických obdobích 1918-1939, a od roku 1946 po současnost. Autoři poukazují na nutnost poučení z dějin a jeho význam pro vědecko-pedagogickou činnost v oblasti bezpečnostní vědy a bezpečnostního vzdělávání.

20.3.2007 15:09:38 | přečteno 7400x | Hlavacek | Celý článek
 

Využití SWOT analýzy pro dlouhodobé plánování

Monika GRASSEOVÁ

Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování, respektive pro analýzu výchozího stavu organizace. Nosnou část článku tvoří popis jednotlivých fází realizace SWOT analýzy. Každá z fází je rozepsána do konkrétních kroků praktického použití této metody. Popis jednotlivých kroků analýzy je doplněn ilustrativními příklady. Účel použití této metody je charakterizován v závěru článku.

20.3.2007 15:14:09 | přečteno 13530x | Hlavacek | Celý článek
 

Strategie investování do vybavení ozbrojených sil na příkladu USA a ČR

Bohuslav PERNICA

Investiční strategie ozbrojených sil do jejich vybavení je strategie vkládání finančních prostředků do rozvoje operačních schopností ozbrojených sil, do reprodukce zbraňových a technických systémů a růstu produktivity jednoho vojáka. Tato strategie se liší stát od státu a v jejím důsledku se liší také jejich obranné kapacity. Tento článek se zabývá investiční strategií ozbrojených sil USA, která vedla k jejich technologickému růstu, a srovnává ji s investiční strategií ozbrojených sil ČR, která musí reagovat na závazky České republiky v rámci Iniciativy v obranných kapacitách NATO.

20.3.2007 15:16:37 | přečteno 7572x | Hlavacek | Celý článek
 

Kyberterorismus: terorismus informační společnosti

Michal JANOUŠEK

Terorismus ve světě představuje břečťan, který se v posledních letech "rozrostl" do nepředstavitelného množství odrůd a tvarů. Dnes již pojem terorismu neoznačuje pouze politicky motivovaný atentát či útok, ale odráží se v odporu vůči různým faktorům v mnoha různých úrovních lidského konání. A jelikož mírou moderní společnosti je schopnost využívání informací, objevuje se zde i velice specifický a nebezpečný druh skryté hrozby - ; kyberterorismus.

20.3.2007 15:18:46 | přečteno 9724x | Hlavacek | Celý článek
 
Vytvořeno 20.3.2007 14:24:30 | přečteno 10610x | Hlavacek