doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruČlánek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři,

časopis Obrana a strategie má za sebou první ročník svého fungování v nové podobě a s nadcházejícím přelomem roku je čas bilancovat a hodnotit. Potěšujícím faktem je, že v případě našeho časopisu je tato bilance velmi příznivá.

Rok 2007 byl pro nás rokem zlomu, obdobím, kdy jsme zahájili novu éru ve vydávání časopisu. Naším úkolem bylo navázat na tradici, ale zároveň vydávat časopis kvalitní, moderní a vyhledávaný čtenáři i autory. Pozitivní reakce a poptávka vás, čtenářů, svědčí o tom, že se nám tento cíl zatím daří naplňovat. S velkým ohlasem se také setkalo spuštění internetového portálu časopisu. Dokládá to již více než dvacet tisíc unikátních přístupů nejen z České republiky, ale i opakované přístupy z téměř pěti desítek zemí celého světa. Tyto skutečnosti společně s přibývajícími příspěvky od zahraničních autorů i množícími se dotazy na možnost odebírání časopisu nás utvrzují v přesvědčení, že se časopis stává zajímavým i pro zahraniční odborné publikum. To nás motivuje a vybízí k další internacionalizaci časopisu a prosazování anglicky psaných textů českých i zahraničních autorů.

Velké poděkování proto patří zejména redakční radě a jejímu tajemníkovi, kteří usilují o další zkvalitňování časopisu a dbají na naplňování přísných kritérií pro zveřejňování textů. Z několika desítek doručených článků, příspěvků a recenzí vždy doporučením redakční rady a následným anonymním recenzním řízením úspěšně projde jen několik textů, které jsou následně publikovány. Náš časopis tím zvyšuje svou prestiž a stává se stále náročnějším pro autory; naším záměrem tedy i nadále zůstává být náročným časopisem pro náročné čtenáře. Doufáme, že stoupající kvalitu a oblibu našeho časopisu oceníte vy, naši čtenáři, i v nadcházejícím období.

A co je obsahem čísla, které máte před sebou? Vaší pozornosti by zcela jistě neměla uniknout volná série článků věnovaných různým aspektům bezpečnosti Evropské unie od Lenky Kovačovské, Ľubomíra Čecha, Tomáše Karáska a Viléma Kolína. Autorská dvojice Oldřich Bureš a Lenka Dušková se věnuje problematice zapojení českých vojáků do operací na udržení míru, Lukáš Dyčka představuje svoji analýzu francouzské bezpečnostní politiky po nástupu nového prezidenta Sarkozyho, Lukáš Visingr informuje o nových trendech ve vyzbrojování ozbrojených sil Ruské federace. Příspěvek Kariny Marczuk se zabývá komparací pohledů Bernarda Kouchnera a David Kilcullena na současné teorie protipovstaleckého boje.

Ve volné tribuně se můžete seznámit s polemickým textem Zdenka Kříže, Miroslava Mareše a Petra Suchého věnovaným tématu sekuritologie. Doufáme, že text rozpoutá seriózní debatu o tomto fenoménu i v rámci širší bezpečnostní komunity. Kromě článků přináší nové číslo také řadu recenzí českých i zahraničních odborných publikací a dva zajímavé a vysoce aktuální materiály k problematice transformace resortu Ministerstva obrany České republiky a modernizace obranné politiky Francie.

Vážení čtenáři, závěrem mi dovolte poděkovat za vaši čtenářskou přízeň a četné pozitivní ohlasy a do roku 2008 vám jménem redakčních orgánů časopisu přeji pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

podpis

Libor Frank
Předseda Redakční rady

Vytvořeno 12.1.2008 22:27:41 | přečteno 10070x | Frank