doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruCelý článek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou nové číslo v pořadí již sedmého ročníku časopisu Obrana a strategie. Toto číslo není nové jen tím, že je prvním v letošním roce, ale je nové i svojí vizuální podobou, strukturou a obsahem. Nová tvář časopisu však není jen záležitostí změny formátu a vzhledu, ale doufáme, že dochází především ke zvýšení jeho kvality a atraktivity. Chceme, aby se časopis otevřel novým přispěvatelům doma i v zahraničí, aby se dále zvyšovala jeho prestiž mezi rozšiřujícím se okruhem čtenářů a aby se potvrdila jeho pozice uznávaného a respektovaného odborného časopisu.

Za tímto účelem bylo v uplynulých měsících uděláno mnoho práce, jejíž výsledek nyní leží před vámi. Byl zcela nově vytvořen dokumentární, organizační a finanční rámec pro vydávání časopisu, byly zásadním způsobem přetvořeny a personálně doplněny redakční orgány, podařilo se získat nové domácí i zahraniční spolupracovníky a partnery. Díky tomu byly implementovány mechanismy pro zvyšování kvality obsahu i formální podoby publikovaných textů. Bylo zavedeno anonymní recenzní řízení, které umožnilo dosažení větší objektivity při posuzování došlých příspěvků, byly stanoveny standardy pro jejich publikování a formální úpravu, české i anglické texty již standardně procházejí jazykovou korekturou. Rozšířením počtu rubrik byla vytvořena nová vnitřní struktura časopisu, který je vydáván ve změněném praktičtějším a estetičtějším formátu a grafické úpravě. Paralelně s tištěnou verzí byla spuštěna rovněž internetová verze časopisu na adrese www.defenceandstrategy.eu.

V této souvislosti děkuji vedení Univerzity obrany, členům redakční rady a jejímu tajemníkovi, členům redakčního okruhu, autorům, recenzentům, oponentům, korektorům, grafikům a všem spolupracovníkům za jejich práci a podporu při vydání časopisu v jeho nové podobě.

A co předkládané číslo přináší? Můžete se v něm seznámit s článkem Viléma Kolína pojednávajícím o problematice legitimity humanitární intervence, s příspěvkem Petra Suchého věnovaným aktuálnímu tématu americké protiraketové obrany a jejímu vnímání ze strany Ruska, či s článkem Guntera Hausera dotýkajícím se některých aspektů současné rakouské bezpečnostní politiky. Pavel Foltin a David Řehák se ve své stati věnují tématu mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu, Josef Janošec pojednává o vojenských aktérech stabilizace situace v Iráku a článek Lukáše Visingra je zaměřen do oblasti soukromých vojenských společností poskytujících letecké služby. Za pozornost stojí rovněž úvaha Josefa Procházky o důsledcích Souhrnné politické směrnice NATO pro ozbrojené síly České republiky, recenze vybraných publikací a další uveřejněné materiály.

Vážení čtenáři, cílem naší snahy je vytvářet takový časopis, do kterého bude ctí přispívat, a který bude radost číst. Cesta k vydání časopisu v té podobě, kterou máte před sebou, byla velmi složitá a náročná a rozhodně není u konce. Přejeme si, aby nás zvolený směr dovedl k úspěchu a naplnění našeho cíle. Hodnocení, nakolik se nám náš záměr bude dařit, je však na vás, našich čtenářích. Doufáme, že se vám náš časopis ve své nové podobě bude líbit a že nám i nadále zachováte svoji přízeň.

podpis

Libor Frank

Předseda Redakční rady

Vytvořeno 20.7.2007 15:02:25 | přečteno 12424x | Hlavacek