doi:10.3849/1802-7199

BRODIE, Bernard: Strategy in the Missile Age.

Karel ZETOCHA

Více o autorovi

Autor:

BRODIE, Bernard

Brodie obalka, obrázek se otevře v novém okně

Název:

Strategy in the Missile Age

Místo vydání:

Santa Monica

Vydavatel:

RAND Corporation

Rok:

2007

Počet stran:

423

ISBN:

0833042246

Kniha Bernarda Brodieho není zdaleka nová, naopak letos je tomu přesně padesát let, co vyšlo její první vydání. Spíše než o recenzi jde o představení klasiky, se kterou by měl být seznámen každý zájemce o problematiku strategických studií. Bernarda Brodieho je bezesporu možné považovat za jednoho ze zakladatelů moderních strategických studií. Přelomovým textem na cestě k etablování studia strategie na akademické půdě byl jeho článek Strategie jako věda z roku 1949.[1] Brodie navazuje na známý výrok, že strategie je příliš důležitá, než aby byla ponechána generálům, který pronesl Georges Clemenceau, francouzský premiér z období první světové války. Podle Brodieho se vojenské strategii nedostávalo dostatečné pozornosti na poli vědecké komunity. Strategie vyžaduje systematickou analýzu založenou na vědecké metodologii.

V padesátých letech to byl především tehdy čerstvě založený think tank RAND, kde vznikaly nejprogresivnější myšlenky v oblasti strategických studií. Na půdě RAND působil též Brodie, který zde roku 1959 poprvé vydal knihu Strategy in the Missile Age. Ani půl století po svém vydání tato, ve své době přelomová, publikace neupadla v zapomnění. O tom svědčí její poslední vydání z roku 2007, které vyšlo u příležitosti šedesátého výročí založení RAND.

Bernard Brodie vychází z analýzy starších prací sahajících od Claszewitze přes francouzské strategické myšlení před první světovou válkou až po Douheta. Díky široké znalosti problematiky a invenci, se kterou Brodie k tématu přistupuje, se jedná o část, která ani po padesáti letech od svého vydání neztratí na přitažlivosti. Brodieho schopnost interpretovat klasické strategické myšlení, identifikovat nejdůležitější body a propojit je s tehdy známými událostmi činí z jeho analýzy nestárnoucí text. Přes poutavý rozbor myšlení klasiků jako jsou Clausewitz, Jomini, či Foch, je klíčovou postavou pro další Brodieho argumentaci Douhet.

Giulio Douhet ve své knize The Command of the Air (1921) prezentoval teorii vedení války, které se později dostalo pozornosti hlavně u letectva. Douhet rozvinul myšlenku prvního úderu vedeného prostřednictvím letectva. Kladl důraz na existenci strategického letectva, které prostřednictvím masivního bombardování mohlo přenést válku za frontové linie. Vzdušné údery měly zlomit protivníkovu schopnost a vůli pokračovat ve válce, aniž by muselo dojít k porážce jeho pozemních sil.

Zkušenost z druhé světové války ale Douhetovy myšlenky z velké části vyvrátila, neboť se ukázalo, že samotné bombardovací letectvo není dostatečně silným nástrojem k vynucení kapitulace protivníka. Komplexní rozbor Douheta zakončuje Brodie tvrzením, že pro Douhetovy myšlenky nastává pravý čas teprve s příchodem nukleárních zbraní. Douhet totiž ve své době silně přecenil technické možnosti letectva a účinnost leteckých bomb. S nástupem strategických bombardérů vybavených nukleárními bombami ale dochází k zásadní změně a Douhetovy myšlenky o výhodnosti prvního odzbrojujícího úderu dostávají reálný základ.

Do hry však vstupuje nový způsob dopravy bomb. Spojení raket s nukleární bombou dovádí k dokonalosti triumf útoku nad obranou. Již Douhet zdůrazňoval převahu útoku nad obranou ve vzduchu, ale až díky prudkému rozvoji raketové technologie po druhé světové válce došly jeho předpoklady naplnění.

Brodie pokračuje rozborem situace z konce padesátých let, kdy již bylo jasné, že oba protivníci ve studené válce jsou vystaveni možnosti prvního zdrcujícího úderu, proti kterému neexistuje adekvátní obrana. Obrana nejenže reálně neexistovala, ale neexistovaly ani pozitivní vyhlídky na možnost získání aktivních obranných prostředků. Brodie podrobně rozebírá tehdy často skloňovaná slova jako první úder, odstrašení, obrana atd. Přestože šlo o již dříve známé a užívané termíny, Brodie provádí jejich podrobný rozbor z pozice akademické, což bylo novinkou. Problematika hodnověrného odstrašení, uchování schopnosti odvety či limitované války provázela teoretickou debatu v oblasti strategie po celé období studené války. Brodie zde jako první jasně vymezil terminologii, která se stala základem pro další diskuse v rámci akademického studia vojenské strategie.

Bernard Brodie dokáže kombinovat teoretické úvahy s řadou historických příkladů, které jsou doplněny o rozvahu praktických technických a politických omezení. Do svých úvah nad možnými strategiemi Brodie zahrnuje faktory jako psychologie vojenských velitelů či rozpočtová omezení pro vývoj a rozmístění zbraňových systémů. V závěru knihy autor probírá jednotlivé možnosti politického rozhodování USA v oblasti vojenské strategie v období jaderného soupeření. Brodie naznačuje praktická omezení, se kterými je nutné při promýšlení vhodné strategie počítat, a zvažuje možné, dokonce i nechtěné, dopady učiněných rozhodnutí.

K přečtení knihy Strategy in the missile Age má dnes otevřenou cestu doslova každý. RAND totiž k šedesátému výročí svého založení nejen znovu vydal texty, které se staly klasikou, ale také zpřístupnil jejich originální vydání. Elektronickou podobu knihy Strategy in the Missile Age tak zájemci mohou zdarma získat na internetových stránkách RAND (http://www.rand.org/pubs/commercial_books/CB137-1/).

POZNÁMKY

[1] BRODIE, Bernard. Strategy as a Science. World Politics, roč. 1, č. 4, 1949, s. 467 - 488.


Title in English:

Bernard Brodie: Strategy in the Missile Age

Title in Czech/Slovak:

-

Author(s):

Karel Zetocha

Type:

Book Review

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.09.2009.01.158-159

Issue:

Volume 9, Number 1 (June 2009)

Pages:

158-159

Received: 10 April 2009

Accepted: 10 April 2009

Published online: 15 June 2009


Vytvořeno 15.6.2009 19:35:49 | přečteno 8743x | Hlavacek

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.