doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

ikona souboruČlánek ve formátu PDF Více o autorovi

Vážení čtenáři,

rok 2009 bude spojován s řadou významných událostí. Bezpochyby mezi ně bude patřit celosvětová ekonomická krize, rozšiřování NATO, snaha o přijetí opatření k ochraně globálního klimatu a další témata, jejímž bezpečnostním aspektům věnuje pozornost i náš časopis Obrana a strategie. Ve stínu těchto velkých událostí však zůstávají ty malé, které jsou součástí každodenního života. Mezi ně bychom mohli zařadit i skutečnost, že s koncem tohoto roku zaniká Ústav strategických a obranných studií, který byl, stejně jako předchůdce Ústav strategických studií, odborným garantem našeho časopisu. Dochází rovněž k určitým organizačním změnám ve vedení časopisu a personální obměně redakční rady. Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem, kteří se na vydávání časopisu a jeho úspěchu v uplynulých letech podíleli a doufám, že jej budou i nadále podporovat v jeho dalším rozvoji.

A co je obsahem předkládaného čísla? Naleznete v něm hned dva články, které se věnují konkrétním nevojenským hrozbám a jejich relevanci pro Českou republiku. První článek od Michaela Murada se věnuje bezpečnostním aspektům irácké imigrace do České republiky a dotýká se tak aktuálního problému v době, kdy se naše země z hlediska migrace mění ze země tranzitní na zemi cílovou.

Článek Petra Martinovského se zabývá sekuritizací hrozby nedostatku vody v České republice. Přináší nejen konkrétní aplikaci konceptuálního přístupu ke zkoumání bezpečnosti tzv. Kodaňské školy, který se v české odborné literatuře stále zřetelněji prosazuje, ale rovněž představuje příspěvek k širší debatě nad negativními dopady vývoje životního prostředí a jeho důsledky pro naši bezpečnost.

Jako velmi aktuální byl do tohoto čísla také zařazen článek autorů Pavla Nečase, Petera Terema a Miroslava Kelemena, který je věnován nové strategické koncepci NATO. Shrnuje dosavadní vývoj a obsah strategických dokumentů Aliance a přináší některá podnětná doporučení do debaty o nové podobě tohoto mimořádně důležitého dokumentu.

Článek Martina Horemuže se snaží přiblížit průběh vojenské reformy v Ruské federaci v kontextu její vlastní bezpečnostní politiky. Přináší nejen zajímavý shrnující pohled na vývoj ruské bezpečnostní a zejména obranné politiky v uplynulých dvou dekádách, ale rovněž informace o dalším výhledu rozvoje ruských ozbrojených sil.

Na Blízký východ nás zavádí analýza Miroslava Kalouse, která se zabývá operací Lité olovo, kterou před dvěma lety zahájil Izrael v odpovědi na ostřelování svého území ze strany palestinského Hamásu. Autor článku přináší informace nejen o samotné operaci, ale především ji zařazuje do kontextu používaných strategií odstrašování a hodnotí její dopad na odstrašující potenciál Izraele.

V sekci Volná tribuna je zařazen diskusní příspěvek Zorana Dragišiće, který se týká problematiky konceptualizace humanitární intervence a letošní druhé číslo uzavírá policy paper z produkce partnerského Institutu pro evropskou politiku Europeum věnovaný debatě o reformě zpravodajských služeb v České republice. Kromě výše představených textů jsou součástí obsahu již tradiční recenze na aktuálně vydávané odborné publikace.

Vážení čtenáři, doufám, že v předkládaném čísle naleznete pro vás zajímavé, užitečné a podnětné informace. Závěrem bych rád jménem redakce popřál vám všem, našim čtenářům a příznivcům, vše nejlepší do nadcházejícího roku 2010 a budu se těšit na další shledávání se s vámi nad stránkami našeho časopisu Obrana a strategie.

Libor Frank
Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech/Slovak:

Úvodní slovo

Author(s):

Libor Frank

Type:

Editorial

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.09.2009.02.003-004

Issue:

Volume 9, Number 2 (December 2009)

Pages:

3-4

Received: 12 December 2009

Accepted: 12 December 2009

Published online: 15 December 2009Vytvořeno 16.12.2009 10:54:45 | přečteno 8152x | Hlavacek