doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

rok 2013 je pro náš časopis, stejně jako pro celou českou akademickou obec, důležitým milníkem, neboť přináší významné změny v systému hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací v České republice. V této souvislosti dochází k aktualizaci a k obecnému zpřísňování kvalitativních kritérií pro publikování v odborných časopisech. Je potěšující, že náš časopis tato kritéria i díky opatřením přijatým v minulých letech bez problémů splňuje a má díky svému zařazení do prestižní kategorie Jneimp všechny předpoklady pro udržení pozice předního odborného časopisu zabývajícího se oblastmi bezpečnostních studií, mezinárodních vztahů, politologie a vojenství. Naplňování přísných kvalitativních kritérií a dosažení této pozice by však nebylo možné bez aktivní práce redakčních orgánů, podpory vydavatele, úsilí autorů a tvůrců a především zájmu a přízně čtenářů a uživatelů našeho časopisu Obrana a strategie.

A jaké příspěvky naleznete v jeho prvním letošním čísle? Na prvním místě je možné zmínit článek Oldřicha Bureše s názvem „Inherentní funkce státu a oblasti další možné privatizace bezpečnosti v České republice“. Tento aktuální text analyzuje vývoj v uvedeném sektoru, zejména v souvislosti se stále rostoucím počtem u nás působících soukromých bezpečnostních služeb.

Tématu privatizace bezpečnosti, avšak z jiného pohledu a zahraniční perspektivy, se věnuje i v pořadí další článek od Zdeňka Ludvíka. Ten ve svém textu zkoumá roli a specifické znaky francouzských soukromých vojenských společností v sektoru privatizace bezpečnosti a srovnává francouzský a anglosaský přístup v této oblasti. Na jiné zajímavé téma se zaměřují Linda Janků a Petr Suchý, kteří se ve svém inovativním příspěvku zabývají problematikou odstrašování terorismu. Hledají odpovědi na otázky, zda je možné teroristické skupiny odstrašit a zda lze strategie odstrašování uplatnit ve stejné míře vůči různým typům teroristických skupin.

Důležitému tématu je také věnován článek autorské dvojice Daša Adašková a Tomáš Ludík, kteří v tomto čísle publikují text věnovaný verifikačnímu mechanismu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Jejich příspěvek poukazuje na důležitost samotné smlouvy CTBT a problematiku jejího uvedení v platnost nejen z pohledu mezinárodních vztahů, ale i z hlediska technické implementace monitorovacího systému. Soubor článků uzavírá text Lindy Piknerové, který čtenářům představuje tzv. Jihoafrické rozvojové společenství (SADC) a jeho bezpečnostní dimenzi. Vedle geneze bezpečnostní spolupráce na jihu Afriky přináší tento článek rovněž analýzu SADC coby možného regionálního bezpečnostního společenství.

Tradiční součástí čísla jsou recenze aktuálně vydaných odborných publikací a informace o připravovaném materiálu s názvem „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030.“


podpis, obrázek se otevře v novém okně

Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.13.2013.01.003-004

Issue:

Volume 13, Number 1 (June 2013)

Pages:

3-4

Received:

10 June 2013

Accepted:

10 June 2013

Published online:

15 June 2013

Vytvořeno 19.6.2013 11:21:12 - aktualizováno 19.6.2013 12:27:30 | přečteno 7793x | Frank