doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit další číslo Obrany a strategie, které přináší nadprůměrný počet atraktivních textů, svědčící o rostoucím zájmu autorů i čtenářů o náš časopis. Ještě než stručně představím jeho obsah, rád bych upozornil na některé aktuálně realizované nebo připravované změny, které se dotknou časopisu Obrana a strategie v roce 2015. V zájmu zvyšování přitažlivosti našeho periodika připravujeme pro následující ročník modernizaci jeho vizuálního stylu a rovněž jsou upraveny Pokyny pro autory. Nejdůležitější změnou, která se dotkne všech případných přispěvatelů, je aktualizace šablon pro psaní příspěvků, které byly kompletně revidovány, upraveny a zjednodušeny. Druhou významnou změnou je zrušení Volné tribuny, které bylo motivováno zejména nízkým zájmem autorů o tuto rubriku, snahou o maximální podíl recenzovaného obsahu časopisu a jeho zpřehlednění pro zahraniční databáze.

Co se obsahu tohoto čísla týče, tak hned na úvod se můžete seznámit se dvěma články věnujícími se Africe. První z nich, od dvojice autorů Tomáše Černohouse a Zdeňka Kříže, se zabývá posouzením schopností Africké unie vykonávat politickou, peacekeepingovou a peacemakingovou roli v rámci její doktríny managementu konfliktů. Druhý text, z pera Zdeňka Ludvíka, se zaměřuje na aktuální bezpečnostní situaci v africkém Mali s důrazem na ústup státní autority, resp. její vytěsnění autoritou jinou, a jejím rozpadem a fragmentací. Rovněž následující dva texty si jsou tematicky bližší, přičemž se oba zabývají zeměmi Visegrádské čtyřky. První v pořadí, od Jakuba Kufčáka, se věnuje úsporným škrtům v obranných rozpočtech a jejich vlivu na ozbrojené síly států skupiny V4. Autorská dvojice Michal Paulech a Jana Urbanovská si klade za cíl prozkoumat obsah vzájemné vojenské spolupráce mezi ČR, Maďarskem, Polskem a Slovenskem v rámci budování společné Bojové skupiny EU.

Do světa moderní techniky nás zavedou následující dva texty. Článek Adama Straucha se zabývá nejnovějšími protisatelitními zbraněmi a jejich pozvolnou proliferací. Nikola Schmidt se ve svém textu věnuje konceptu hybridní války, který se vzhledem k nedávným světovým událostem stává stále zkoumanějším fenoménem bezpečnostních studií, a několika vybraným konfliktům s důrazem na informační operace. Problematice systémové dynamiky a její aplikace v procesu sdílení vojenských schopností je věnován článek Antonína Novotného a Dalibora Procházky. Další příspěvek je od Venduly Divišové a zabývá se strategickou komunikací v protipovstaleckých operacích NATO. Poslední v pořadí je článek Libora Stejskala, věnovaný dobrovolné občanské participaci při zajišťování obrany státu.

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, popřál vše nejlepší do nadcházejícího roku 2015 a poděkoval vám za vaši dosavadní čtenářskou přízeň.


podpis, obrázek se otevře v novém okně

Předseda Redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.14.2014.02.003-004

Issue:

Volume 14, Number 2 (December 2014)

Page(s):

3

Received:

14 December 2014

Accepted:

14 December 2014

Published online:

15 December 2014

Vytvořeno 16.12.2014 12:34:16 | přečteno 10573x | Frank