doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit další číslo Obrany a strategie s bohatým obsahem článků a především recenzí mnoha zajímavých publikací.

V tomto čísle mezi recenzovanými  články naleznete na prvním místě text Lukáše Tichého a Nikity Odintsova o energetické bezpečnosti Evropské unie v rámci jejích vztahů s Íránem. Druhý článek je z pera autorského dua Monika Grasseová-Motyčková a Eva Štěpánková a zabývá se metodami využívanými pro řešení problémů v resortu obrany České republiky. Čtenář se může začíst do teoretických východisek v oblastech typů problémů a fází rozhodovacího procesu a bude také seznámen s metodikou a výstupem již realizovaného dotazníkového šetření a výzkumu této problematiky. V pořadí třetím textem je článek Kataríny Svitkové o konceptech a praxi bojových operací v urbánním prostředí. Vzhledem k současnému konfliktu v Iráku, Sýrii a dalších oblastech představuje boj v městském prostředí velice aktuální fenomén, kterému se po právu dostává prostoru a pozornosti i na řádcích našeho časopisu. Konečně čtvrtý a zároveň poslední recenzovaný článek od autorského dua Michaela Klíčníková a Tomáš Černohous se zabývá mezinárodním statusem Západní Sahary s důrazem na analýzu konfliktu a jeho mediaci.

Kromě článků přináší toto číslo i větší počet recenzí na zajímavé odborné publikace. Nebývá úplně zvykem, aby recenzi psalo více autorů, ale u tak rozsáhlé a specifické publikace, jako je kniha od kolektivu autorů zaštítěných Miroslavem Bártou, Martinem Kovářem a Otakarem Foltýnem Povaha změny: Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace, to možná je i jev žádoucí. Richard Stojar spolu s Antonínem Novotným na stránkách Obrany a strategie velice podrobně rozebírají jednotlivé příspěvky této zajímavé publikace. Další recenzovanou knihou je počin Marka Šusty – Průvodce systémovým myšlením, který čtenářům přibližuje Dalibor Procházka.

Jan Kyselák ve své recenzi představuje knihu Zásady ochrany společnosti, která je výstupem kolektivu spoluautorů vedených Rudolfem Horákem. Fabián Baxa recenzoval publikaci z pera Zdeňka Kříže a Jany Urbanovské s názvem Examining Armed Conflict: Theoretical Reflections on Selected Aspects. Publikace se s přispěním mnoha dalších autorů zabývá detailně problematikou ozbrojených konfliktů, které řeší hned na několika různých teoretických i praktických rovinách. Poslední recenzí v tomto čísle je ještě jednou počin Richarda Stojara, tentokrát na publikaci Přemysla Rosůlka s názvem Albánci a Makedonská republika (1991–2014).

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, popřál příjemné čtení tohoto čísla a hodně štěstí do roku 2016.


podpis, obrázek se otevře v novém okně

Předseda Redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.15.2015.02.003-004

Issue:

Volume 15, Number 2 (December 2015)

Page(s):

3

Received:

05.12.2015

Accepted:

05.12.2015

Published online:

15.12.2015

Vytvořeno 22.12.2015 14:36:49 | přečteno 7927x | Frank