doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit další číslo Obrany a strategie. V tomto čísle naleznete pestrý výběr zajímavých článků. Těšit se můžete na případovou studii Nejvyššího soudu Izraele od Huberta Smékala a Jakuba Fučíka, kteří ukazují, že proces označovaný jako judicializace se prosadil i v oblasti rozhodování o způsobech vedení ozbrojených konfliktů. Druhým příspěvkem je text Michala Smetany o jaderné infrastruktuře ve světě bez jaderných zbraní, který se zabývá dvojsečnou rolí vojenské jaderné infrastruktury ve vztahu k jadernému odzbrojení. K aktuálnímu tématu syrských Kurdů se ve svém článku věnuje Michael Murad. Představuje jejich historii a vztah k různým režimům, které vládly na území Sýrie po rozpadu Osmanské říše, aby pak navázal analýzou jejich situace po tzv. arabském jaru. Své čtenáře si nepochybně najde článek Libora Kutěje, který se týká nové polské bezpečnostní strategie přijaté v závěru loňského roku. Pětici článků završuje text zahraniční autorky Karoliny Gawron-Tabor, která se vyjadřuje k obranné spolupráci Visegrádské skupiny v letech 2010–2014.

Kromě článků přináší toto číslo i větší počet recenzí na zajímavé odborné publikace. Josef Kraus představuje knihu Boj o Jeruzalém z pera Dore Golda, bývalého poradce izraelských premiérů Šarona a Netanjahua. Peter Števkov zase upozorňuje na knihu Michaela Innese Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates (and) the Use of Force, která se zabývá velice zajímavým fenoménem proxy wars. Richard Stojar nám představuje dvoudílnou publikaci Jana Eichlera. Hlavní tituly obou dílů nesou názvy Od Sarajeva po Hirošimu a Od Hirošimy po Bělehrad – podtitul pak mají podobný: válka a mír v první (případně druhé) polovině 20. století. Jde o publikaci, jež nabízí historický exkurz do mezinárodní politiky minulého století. Konečně čtvrtou recenzi zpracoval Josef Melichar a věnuje se knize s názvem Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Jak ostatně sám autor recenze píše, i když je tematika knihy zasazena z větší části do civilního prostředí, přímo se nabízí myšlenka jejího využití v prostředí ozbrojených sil.

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, popřál příjemné čtení tohoto čísla a poděkoval vám za vaši dosavadní čtenářskou přízeň.


podpis, obrázek se otevře v novém okně

Předseda Redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.15.2015.01.003-004

Issue:

Volume 15, Number 1 (June 2015)

Page(s):

3

Received:

10.06.2015

Accepted:

10.06.2015

Published online:

15.06.2015

Vytvořeno 11.8.2015 12:55:18 | přečteno 4330x | Frank