doi:10.3849/1802-7199

Články

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST EVROPSKÉ UNIE A JEJÍ VZTAHY S ÍRÁNEM

Lukáš TICHÝ, Nikita ODINTSOV

Stávající nestabilita na Ukrajině spojená s krizí ve vztazích s Ruskou federací vyvolala mezi členskými státy Evropské unie strach ohledně vlastní energetické bezpečnosti. Za této situace političtí představitelé Íránské islámské republiky opakovaně prohlásili, že je Írán připraven a schopen dodávat do EU velké množství zemního plynu. Hlavním cílem článku je prostřednictvím základních kritérií unijního aktérství analyzovat vnější dimenzi energetickobezpečnostních vztahů Evropské unie vůči Islámské republice Írán.

22.12.2015 14:37:51 | přečteno 6191x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

METODY VYUŽÍVANÉ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V RESORTU OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

Monika GRASSEOVÁ-MOTYČKOVÁ, Eva ŠTĚPÁNKOVÁ

V článku jsou prezentovány dílčí závěry resortního šetření na téma „Řešení problémů v resortu obrany v České republice“. Jsou popsána teoretická východiska řešené oblasti – typy problémů, fáze rozhodovacího procesu, respektive účel aplikace metod a využitelné metody pro řešení problémů. Následně je uvedena metodika realizovaného dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů a zjištěné výsledky. V závěru článku jsou autorkami definovaná doporučení pro aplikaci metod při řešení problémů v resortu obrany ČR.

22.12.2015 14:37:31 | přečteno 6874x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

MĚSTA, VÁLČENÍ A BEZPEČNOST CIVILISTŮ

Koncepty a praxe bojových operací v urbánním prostředí

Katarína SVITKOVÁ

Tato studie, se zaměřením na válečné operace v urbánním prostředí, si klade dva hlavní cíle. Prvně nabízí shrnutí existující literatury a konceptuální rámec pro analýzu bezpečnosti civilního obyvatelstva v městských bojových operacích. Válčení ve městech přináší řadu taktických, operačních a strategických výzev, a to hlavně v souvislosti s civilním obyvatelstvem. Druhým základním cílem studie je tedy analyzovat bezpečnost nebojujícího obyvatelstva z pohledu současných městských válečných doktrín.

22.12.2015 14:37:10 | přečteno 4217x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

MEZINÁRODNÍ STATUS ZÁPADNÍ SAHARY

Analýza konfliktu a jeho mediace

Michaela KLÍČNÍKOVÁ, Tomáš ČERNOHOUS

Konflikt o mezinárodní status Západní Sahary mezi Marokem a Saharskou arabskou demokratickou republikou zůstává i po desetiletích součástí agendy OSN. Ani po téměř čtyřiceti letech trvání konfliktu nelze říci, že by se strany v dohledné budoucnosti blížily k vyřešení sporu, a to ani za pomoci mediace mezinárodních organizací či států. Cílem tohoto textu je analyzovat průběh konfliktu o Západní Saharu, a to z hlediska jeho dynamiky, která vyústila do mrtvého bodu, a mezinárodní mediace, jež se nadále vyznačuje neúspěchem v hledání řešení a prolomení patové situace.

22.12.2015 14:36:58 | přečteno 8586x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 22.12.2015 15:17:18 | přečteno 2402x | Frank