doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit druhé číslo časopisu Obrana a strategie roku 2016.

V tomto čísle mezi recenzovanými články naleznete na prvním místě text od Richarda Stojara, který se věnuje problematice užívání bezpilotních prostředků v ozbrojených konfliktech. Příspěvek se snaží prezentovat nejen hlavní komparativní výhody dronů, ale i kontroverze, které jsou se současným použitím ozbrojených bezpilotních prostředků spojeny.

Druhý článek od Kristýny Maťátkové zkoumá na případech Finska a Rakouska proměnu neutrality ve vztahu k bezpečnostní spolupráci v rámci NATO a EU. Článek ukazuje, že pro Rakousko i Finsko je plná účast na SBOP i spolupráce s NATO natolik zásadní, že v jejich důsledku dochází k faktickému rozmělňování a oslabování konceptu neutrality.

V pořadí třetí text, jehož autorkou je Linda Piknerová, se zabývá fenoménem afrického námořního pirátství, které představuje významný a komplexní (bohužel nikoliv však jediný) bezpečnostní problém, s jehož důsledky se soudobá Afrika potýká. Současně autorka analyzuje strategie vybraných aktérů - Africké unie a regionálních organizací východní, západní a jižní Afriky, kteří vstupují do boje s pirátstvím a snaží se prostřednictvím vlastních aktivit eliminovat jeho výskyt.

Sérii článků uzavírá text od Lukáše Tichého, který do určité míry navazuje na autorův článek z minulého čísla a který se věnuje tématu teroristických útoků al-Káidy na energetický sektor v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Příspěvek popisuje nejen hlavní formy, cíle a příklady těchto útoků, ale analyzuje i jejich dopady na energetickou bezpečnost dotčených států.

Kromě článků přináší toto číslo i recenze na aktuálně publikované odborné publikace. První představuje publikaci Vzestup Islámského státu – Pod černou vlajkou teroru od Joby Warricka, který za ni v letošním roce obdržel Pulitzerovu cenu. Druhou recenzovanou publikací je kniha Služba – paměti ministra obrany ve válce, kterou jako svoji autobiografii sepsal bývalý ministr obrany Spojených států Robert M. Gates.

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, poděkoval za dosavadní přízeň a popřál vám všechno nejlepší do nadcházejícího roku 2017.

podpis, obrázek se otevře v novém okně

Předseda Redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech/English

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

-

Issue:

Volume 16, Number 2 (December 2016)

Page(s):

003-004

Received:

10.12.2016

Accepted:

10.12.2016

Published online:

15.12.2016

Vytvořeno 22.12.2016 23:23:30 | přečteno 6778x | Frank