doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit další číslo Obrany a strategie, které je věnováno památce pana profesora Otto Picka, nestora české zahraniční a bezpečnostní politiky, bývalého člena Ústavu strategických studií Univerzity obrany.

V tomto čísle mezi recenzovanými články naleznete na prvním místě dva texty, které se věnují problematice tvz. Islámského státu. První od Jakuba Rafaye se zabývá jeho vztahem k chemickým zbraním. Druhý, který napsal Lukáš Tichý, zkoumá útoky této teroristické organizace vůči energetické infrastrutuře. Tematicky na ně navazuje článek Richarda Stojara o islámském radikalismu na Balkáně. V pořadí čtvrtým textem je článek Miroslavy Pavlíkové o kybernetických operacích během rusko-ukrajinském konfliktu. Pátý článek od autorského dua Jan Záhořík a David Šanc zkoumá vliv vnějších faktorů na bezpečnost Etiopie. Konečně šestý a zároveň poslední recenzovaný článek od Tomáše Karáska se na případu Spojených států amerických zabývá vzestupem protipovstaleckého boje jako strategické subkultury.

Kromě článků přináší toto číslo i čtyři recenze na zajímavé odborné publikace. Josef Melichar představuje publikaci The Rise of iWar: Identity, Information, and the Individualization of Modern Warfare od Glenna J. Voelze. Druhá recenze od Josefa Krause se zaměřuje na knihu Zapomenuté konflikty, která je výstupem kolektivu spoluautorů vedených Tomášem Šmídem. Třetí recenzovanou publikací, kterou připravili Antonín Novotný a Fabian Baxa, je Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy od kolektivu spoluautorů vedených Milošem Balabánem a Bohuslavem Pernicou. Poslední recenze od Jana Kyseláka se zabývá knihou Aspekty bezpečnosti od Štefana Danicse a Štěpána Strnada.

Závěrem mi dovolte, abych jménem svým i jménem redakční rady poděkoval našemu odcházejícímu tajemníkovi Josefu Krausovi za příkladnou spolupráci a popřál mu hodně úspěchů v jeho dalším působení. Jeho agendu převezme Jakub Fučík.

podpis, obrázek se otevře v novém okně

Předseda Redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech/English

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

-

Issue:

Volume 16, Number 1 (June 2016)

Page(s):

5-6

Received:

10.06.2016

Accepted:

10.06.2016

Published online:

15.06.2016

Vytvořeno 24.6.2016 23:06:32 | přečteno 4217x | Frank