doi:10.3849/1802-7199

Články

BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY A PROBLEMATIKA JEJICH NASAZENÍ V SOUDOBÝCH KONFLIKTECH

Richard STOJAR

Text se zabývá vývojem a způsobem nasazení bezpilotních prostředků v konfliktech či speciálních operacích. Příspěvek se snaží prezentovat hlavní komparativní výhody těchto prostředků, které jsou důvodem jejich aktuálního zavádění do ozbrojených sil řady státních i nestátních aktérů a jejich dynamické proliferace v globálním prostoru v uplynulých letech. Určitá pozornost je zde věnována i kontroverzím, které jsou se současným použitím ozbrojených bezpilotních prostředků spojeny, a diskuzi, která je vedena v souvislosti s kulturní či socioetální dimenzí jejich dopadů a perspektivám dalšího vývoje.

22.12.2016 23:13:49 - aktualizováno 22.12.2016 23:43:09 | přečteno 9669x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

PROMĚNA NEUTRALITY - PŘÍPAD FINSKA A RAKOUSKA

Přístup k zahraničně-bezpečnostní spolupráci v rámci EU a NATO

Kristýna MAŤÁTKOVÁ

Článek se zabývá bezpečnostně-obrannou politikou dvou neutrálních států, Finska a Rakouska, a poskytuje komparativní analýzu jejich přístupu k bezpečnostně-obranné spolupráci v rámci EU a NATO. Hlavním cílem je zmapovat změny v jejich neutrálním statusu po konci studené války s ohledem na jejich účast na SBOP a spolupráci v rámci NATO. Článek ukazuje, že pro Rakousko i Finsko je plná účast na SBOP i spolupráce s NATO zásadní, v důsledku čehož došlo k rozmělňování a oslabování konceptu neutrality.

22.12.2016 23:13:43 | přečteno 12836x | příspěvků: 1 | Frank | Celý článek
 

FENOMÉN AFRICKÉHO PIRÁTSTVÍ

Hledání odpovědi afrických aktérů

Linda PIKNEROVÁ

Cílem článku je analýza fenoménu afrického pirátství od počátku 90. let do současnosti. Úvodní část textu je věnována detailní charakteristice pirátství a počtu pirátských útoků v posledních dekádách. Následující část se zaměřuje na vztah mezi problematikou bezpečnosti ve vztahu k Africe a právě fenoménu pirátství, které představuje jeden (nikoliv však jediný) bezpečnostní problém, s nímž se soudobá Afrika potýká. Poslední část je věnována strategii vybraných afrických aktérů, kteří vstupují do boje s pirátstvím a snaží se prostřednictvím vlastních aktivit eliminovat jeho výskyt. Vybrána byla Africká unie představující panregioální organizaci, která by měla představovat hlavní africkou platformu pro boj s piráty a dále regionální organizace východní, západní a jižní Afriky, které v rámci svých možností rozvíjejí vlastní nástroje boje proti pirátům.

22.12.2016 23:13:36 | přečteno 5771x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

TERORISTICKÉ ÚTOKY NA ENERGETICKÝ SEKTOR

Strategie al-Káidy v oblasti Blízkého východu a severní Afriky

Lukáš TICHÝ

Článek se věnuje vztahu islamistické teroristické organizace al-Káida k problematice útoků zaměřených na energetický sektor a jejich konkrétním projevům v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Prvním cílem je analyzovat význam, který al-Káida přisuzuje útokům cíleným na energetický sektor. Druhým cílem je popsat hlavní formy, příklady, cíle a motivy útoků zaměřených na sektor energetiky ze strany al-Káidy ve vybraných zemích, zejména v Saúdské Arábii, Egyptě, Iráku, Alžírsku, Sýrii a Jemenu. Třetím cílem je analyzovat dopady útoků al-Káidy cílených proti energetickému sektoru na energetickou bezpečnost.

22.12.2016 22:55:23 | přečteno 5027x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 22.12.2016 23:23:36 | přečteno 1706x | Frank