doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit první letošní číslo Obrany a strategie s bohatým obsahem odborných článků a recenzí poutavých publikací.

V tomto čísle mezi recenzovanými články naleznete na prvním místě text od Jána Spišáka, který se věnuje okolnostem vývoje a implementace nových operačních koncepcí použití ozbrojených sil Spojených států. Další článek, od Kataríny Svitkové, se zabývá pozicí konceptu resilience v národním bezpečnostním diskurzu vybraných aktérů. Následuje text, jehož autorem je Libor Kutěj a jenž analyzuje růst námořní moci Číny a její politicko-vojenské ambice.

Dále v novém čísle naleznete dva články, které se věnují problematice tvz. Islámského státu. První z nich, od Jakuba Rafaye, se zabývá jeho křídlem externích operací, které je reprezentováno teroristickou skupinou Amn al-Cháridži. Druhý, který napsal Michael Bátrla, se zaměřuje na soupeření s Al-Káidou v rámci ozbrojeného konfliktu v Jemenu.

Problematice opatření, která se vztahují k ženijní podpoře pohybu, současným požadavkům na vojenské roboty a jejich budoucí aplikaci v rámci opatření podpory pohybu, se věnuje příspěvek od autorského dua Michala Kopuletého a Oty Rolence. V dalším článku zkoumají Jana Tůmová a Miroslav Jurásek sekuritizaci mexického členství v Unii jihoamerických národů z pozice Brazílie.

Konečně osmým a zároveň posledním recenzovaným článkem, jehož autoři jsou Moshe Yanovskiy a Ilia Zatcovetsky, je případová studie zaměřená na problematiku snižování vojenských výdajů v demokratických zemích.

Kromě článků přináší toto číslo i dvě recenze na zajímavé odborné publikace. Tomáš Maďar představuje publikaci There Will Be Cyberwar: How the Move to Network-Centric War Fighting Has Set the Stage for Cyberwar od Richarda Stiennona. Druhá recenze, Antonína Novotného a Richarda Stojara, se zaměřuje na knihu Na rozhraní: Krize a proměny současného světa, která je sborníkem sestaveným Miroslavem Bártou, Martinem Kovářem a Otakarem Foltýnem.

Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši stálou přízeň a podporu a popřál vám příjemné, obohacující a inspirující čtení.

frank.png, obrázek se otevře v novém okně

Předseda redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech/English

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

-

Issue:

Volume 17, Number 1 (June 2017)

Page(s):

003-004

Received:

10.06.2017

Accepted:

10.06.2017

Published online:

15.06.2017

Vytvořeno 15.7.2017 12:01:36 - aktualizováno 15.7.2017 12:08:11 | přečteno 3231x | Frank