doi:10.3849/1802-7199

Články

POUŠTNÍ ŠTÍT A POUŠTNÍ BOUŘE 1990–1991

Vzpomínky účastníka Války v Perském zálivu

Ivan PRINC

V článku se autor ve svých vzpomínkách zamýšlí nad vojensko-politickými aspekty přítomnosti otravných látek ve válce v Perském zálivu v letech 1990-1991, které naměřili chemici z 1. Československého samostatného protichemického praporu. Práce poskytuje ucelený pohled na historii jeho vzniku, vlastního nasazení a přístupu orgánů veřejné správy k jeho příslušníkům po návratu z války.

11.1.2018 11:43:15 | přečteno 8985x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

SCÉNÁŘE JAKO NÁSTROJ PRO STANOVENÍ SCHOPNOSTÍ

Ján SPIŠÁK, Jaroslav KOLKUS

Článek se věnuje problematice scénářů a jejich praktickému využití pro stanovení schopností k naplnění poslání ozbrojených sil. Seznamuje čtenáře se základní terminologií, teoretickým rámcem a relevantními názory zahraničních a domácích odborníků. Článek přináší kritický postoj autorů k návrhu Koncepce použití ozbrojených sil ČR do roku 2030, ve vztahu k jí definovaným schopnostem. Rovněž je pojednávána strukturální i obsahová stránka zvoleného hypotetického scénáře a doporučení využít tento způsob při zpracování obdobných dokumentů v národních podmínkách.

11.1.2018 12:01:03 | přečteno 3218x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ V ČESKÝCH A POLSKÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH

Věra-Karin BRÁZOVÁ, Rafał WIŚNIEWSKI

Rostoucí komplexnost bezpečnostního prostředí vede v současné praxi k oživení systémových teorií. V zemích střední Evropy je přitom s pojmem bezpečnostní systém operováno ve strategických dokumentech již řadu let. Článek proto na základě analýzy dokumentů a legislativy České republiky a Polska zkoumá vývoj chápání bezpečnostního systému těchto zemí v čase a jeho vztah k pojetí systémových teorií i k praxi.

11.1.2018 12:01:41 | přečteno 2502x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

RAKETY HIZBALLÁHU

Relace nasazení a obrana

Ladislav KULHÁNEK

Příspěvek pojednává o problematice proliferace raketové techniky nasazované partyzánským způsobem boje v oblasti Blízkého východu. Vyhodnocuje předpoklady, stanovuje možné regrese nové horké fáze konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem se zacílením na primární metody, založené na raketovém ostřelování a vzdorováním na straně druhé. Z komparace účastníků lépe vychází Izrael, i za předpokladu krajního nasazení dělostřeleckých a taktických balistických raket s hlavicemi naplněnými látkami definovanými jako zbraně hromadného ničení, což by vyvolalo izraelskou, případně americkou odpověď v podobě destrukce minimálně sektorů Libanonu.

11.1.2018 12:04:40 | přečteno 2911x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

POUŽITÍ BEZPILOTNÍCH PROSTŘEDKŮ TZV. ISLÁMSKÝM STÁTEM

Povaha hrozby

David MRVA

Proliferace bezpilotních prostředků na bojiště se nevyhýbá ani teroristickým aktérům. V několika posledních letech je vidět značný nárůst incidentů za použití těchto systémů tzv. Islámským státem. Tato práce se pokouší relativně nový fenomén popsat a předložit základní přehled typů možného užití bezpilotních prostředků tzv. Islámským státem v Evropě a tyto typy zhodnotit. Přestože užití UAV při teroristickém útoku pravděpodobně nebude mít samo o sobě strategický dopad, představuje další výzvu pro bezpečnostní složky státu.

11.1.2018 12:07:38 | přečteno 3067x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

NA POZADÍ REVOLUCE

Externí aktéři v předrevoluční a porevoluční Libyi - přehled aktuálního výzkumu

Hana VOTRADOVCOVÁ

Jedním z klíčových faktorů vývoje v Libyi, rozdělené porevolučním děním mezi znepřátelené tábory usilující o kontrolu země, jsou vnější aktéři. Cílem předloženého přehledu výzkumu je shrnout významné západní publikace zabývající se otázkou role a zájmů vnějších aktérů v Libyi. Reflektovány jsou publikace zabývající se zájmy západních zemí Francie, UK, Itálie, USA či Německa a na druhé straně aktivitami Ruska, Egypta, Kataru, Saudské Arábie či Spojených arabských emirátů, jejichž rostoucí význam v porevoluční Libyi je spojován s probíhajícím konfliktem a vzájemnou rivalitou.

11.1.2018 12:11:13 | přečteno 2676x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 11.1.2018 12:26:46 | přečteno 1651x | Frank