doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit druhé číslo časopisu Obrana a strategie roku 2018, které tentokrát s anglicko-jazyčnou převahou článků diskutuje aktuální témata bezpečnosti a obranných a strategických výzev.

Číslo otevírají dva texty diskutující problematiku povstalectví. Jan Beneš v článku Strategic Culture of Global Insurgency argumentuje s hypotézou, že globální povstalectví působí na různých úrovních strategie s vysokou mírou soudružnosti, ale různou strategickou kulturou. Dominik Plávka pracuje s tématem privatizace bezpečnosti, a to v textu Súkromné vojenské spoločnosti v protipovstaleckom boji. Zaměřuje se na aktivity soukromých společností v protipovstaleckém boji v Afganistánu a k výzkumu používá koncept Erika Princeho.

Jak lze posuzovat strategické přizpůsobení mezinárodních organizací se ptá Tomáš Karásek v textu s názvem Modes of Strategic Adaptation: NATO and the EU under Revisionist Pressure. Autor analyzuje inovativnost, rozsah a soudržnost institucionálních opatření v kontextu širší strategické reakce obou organizací.

Strategickou diskuzi předkládá i článek Pavla Hlaváčka New Security Strategy and Contemporary Paradigm of U.S. Foreign Policy, kde pracuje s cyklickou teorií.

Příspěvěk Rafała Kopeće Can Poland Build Conventional Deterrence Capability Against Russia? je diskuzí o možnostech Polska v použití zastrašování, a to vše v kontextu potenciální ruské agrese, která se stala závažným tématem po vypuknutí ukrajinské krize.

Recenzovanou část čísla uzavírá text rámující současnou debatu o konceptu hybridní války. Vojtěch Bahenský v příspěvku Paradox hybridní války: O příčinách a následcích pragmatismu v debatě analyzuje současný pragmatický přístup se zaměřením na vývoj a konceptuální kvality a možné následky stávající situace.

Posledním textem v Obraně a strategii 2/2018 je recenze knihy Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny od Ladislava Cabady, Šárky Waisové a kolektivu autorů. Zhodnocení publikace se zhostili Antonín Novotný a Richard Stojar.

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, poděkoval za dosavadní přízeň a popřál vám všechno nejlepší do nadcházejícího roku 2019.

frank.png, obrázek se otevře v novém okně

Předseda redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech/English

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

-

Issue:

Volume 18, Number 2 (December 2018)

Page(s):

003-004

Received:

10.12.2018

Accepted:

10.12.2018

Published online:

15.12.2018

Vytvořeno 23.12.2018 23:22:32 | přečteno 5997x | Frank